Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

 

"Emergency medicine" 1 (80) 2017

Back to issue

Respiratory support in intensive care unit patients: the possibilities of percutaneous dilatational tracheostomy

Authors: Галушко О.А.(1), Бабак С.І.(2), Третьяченко С.О.(2), Кобець О.О.(2), Грекул Н.А.(1)
(1) — Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
(2) — КЗ КОР «Київська обласна клінічна лікарня», м. Київ, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Clinical researches

print version


Summary

У статті аналізуються методи забезпечення респіраторної підтримки у пацієнтів відділення інтенсивної терапії, наведена техніка пункційно-дилатаційної трахеостомії (ПДТ), аналізуються її відмінності від класичної техніки трахеостомії. Автори приводять власний досвід проведення 196 трахеостомій методом ПДТ, вказують на можливі ускладнення цієї техніки, а також на переваги ПДТ перед методами класичної респіраторної підтримки.

В статье анализируются методы обеспечения респираторной поддержки у пациентов отделения интенсивной терапии, представлена техника пункционно-дилатационной трахеостомии (ПДТ), анализируются ее отличия от классической техники трахеостомии. Авторы приводят собственный опыт проведения 196 трахеостомий методом ПДТ, указывают на возможные осложнения этой техники, а также на преимущества ПДТ перед методами классической респираторной поддержки.

The article analyzes the methods of tracheostomy in intensive care patients, the percutaneous dilatational tracheostomy (PDT) technique is presented, its differences from classical tracheostomy technique are analyzed. The authors present their own experience of 196 tracheostomies ­using PDT method; indicate the possible complications of this technique, as well as the advantages of PDT over traditional tracheostomy.


Keywords

трахеостомія; пункційно-дилатаційна трахеостомія; методика Сиглі; ускладнення

трахеостомия; пункционно-дилатационная трахеостомия; методика Сигли; осложнения

tracheostomy; percutaneous dilatational tracheostomy; Ciaglia procedure; complications


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Ciaglia P., Firsching R., Syniec C. Elective percutaneous dilatational tracheostomy: a news implebedside procedure; preliminary report // Chest. — 1985. — 87. — Р. 715-9.
2. Griggs W.M., Worthley L.I., Gilligan J.E. et al. A simple percutaneous tracheostomy technique // Surg. Gynecol. Obstet. — 1990. — 170. — Р. 543-545.
3. Ілько А.А., Бабін І.О., Винницький І.В. Штучна вентиляція легень під час операції черезшкірної дилатаційної трахеостомії // Шпитальна хірургія. Журнал імені Л.Я. Ковальчука. — 2016. — 1. — С. 118-120.
4. Бердикян А.С. Чрескожная дилатационная трахеостомия // Вестник интенсивной терапии. — 1999. — 1. — С. 22-27.

Similar articles

Authors: Тітов І.І., Мартин А.Ю., Вінтоняк І.В., Майданська І.С., Мельник С.В., Пулик І.Ю.
Івано-Франківський національний медичний університет, м. Івано-Франківськ, Україна

"Emergency medicine" №2(97), 2019
Date: 2019.04.16
Categories: Medicine of emergency
Sections: Medical forums
Тактична медицина як основна складова екстреної медичної допомоги при проведенні антитерористичних операцій
Authors: Мазуренко О.В., Рощін Г.Г., Волошин В.О. - Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ
"News of medicine and pharmacy" 1 (525) 2015
Date: 2015.03.11
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Authors: Дундаров Э.З., Корольчук К.Р.
Гомельский государственный медицинский университет, г. Гомель, Республика Беларусь

"Emergency medicine" №2(97), 2019
Date: 2019.04.15
Categories: Medicine of emergency
Sections: Medical forums
Primary Anastomosis in the Management of Newborns with Necrotizing Enterocolitis
Authors: Переяслов А.А. - Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна; Борис О.Я. - Івано-Франківський національний медичний університет, м. Івано-Франківськ, Україна; Шахов К.В. - Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна
Журнал "Хирургия детского возраста" 3-4 (48-49) 2015
Date: 2016.07.19
Categories: Pediatrics/Neonatology, Surgery
Sections: Clinical researches

Back to issue