Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Формування кардіопротективного способу життя у дітей пубертатного віку з синдромом вегетативної дисфункції

Авторы: Сіделковський O.Л., Федорець В.Г., Пелепейченко О.Ю., Кир’ян В.І.
Клініка сучасної неврології «Аксімед», м. Київ

Разделы: Школа Аксимед

Версия для печати

Сучасна концепція надання медичної допомоги населенню України, що базується на парадигмі використання тільки пігулково-ін’єкційних фармакологічних препаратів, вже не задовольняє вимог клінічної медицини у зв’язку з її недостатньою ефективністю. Тому пошук та розробка алгоритму дій лікаря щодо формування кардіопротективного способу життя (КПСЖ) у дитячому віці є актуальним питанням сьогодення.
Мета роботи. Розробити та апробувати алгоритм дії дільничного педіатра щодо надання консультативної допомоги батькам та дітям стосовно необхідності залучення до КПСЖ як дієвого немедикаментозного засобу сучасної комплексної терапії.
Результати роботи. Протягом одного року під наглядом знаходилося 25 дітей пубертатного віку (середній вік ― 13,2 ± 2,8 року) з синдромом вегетативної дисфункції за змішаним типом. Обстеження включало загальноклінічні методи та визначення стану вегетативної нервової системи.
Поряд із цим визначали індекс маси тіла (ІМТ) та окружність талії (ОТ) як маркери метаболічного синдрому. Було отримано інформовану згоду батьків на відмову від медикаментозної терапії дитини (за винятком можливого періоду загострення захворювання). Батьки також погодилися на безпосередню участь у процесі залучення дитини до здоров’язберігаючої поведінки.
На завершальному етапі дослідження встановлено покращання показників стану вегетативної нервової системи, зменшення кількості загострень та днів захворювання у 18 дітей, ІМТ та ОТ досягли нормальних показників у 17 осіб.
Висновки. Таким чином, немедикаментозна терапія у форматі КПСЖ може розглядатися як альтернатива існуючій парадигмі лікування синдрому вегетативної дисфункції у дітей пубертатного віку.