Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"News of medicine and pharmacy" Кардиология и ревматология (604) 2017 (тематический номер)

Back to issue

Уніфікований клінічний протокол вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Лікування пацієнтів з хронічною хворобою нирок V стадії: профілактика, діагностика та лікування серцево-судинних захворювань». 2016

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
11 лютого 2016 року № 89
 
Перелік скорочень, що використовуються в протоколі:
АГ — артеріальна гіпертензія
АКШ — аортокоронарне шунтування
АЛТ — аланінамінотрансфераза
АСТ — аспартатамінотрансфераза
АТ — артеріальний тиск
ББ — бета-блокатори
БКК — блокатори кальцієвих каналів
БРА — блокатори рецепторів до ангіотензину ІІ
ВАБК — внутрішньоаортальна балонна контрапульсація
ГІМ — гострий інфаркт міокарда
ГПМК — гостре порушення мозкового кровообігу
ГСН — гостра серцева недостатність
ДАТ — діастолічний артеріальний тиск
ДНПВ — діаметр нижньої порожнистої вени
ЕКГ — електрокардіографія
ЕПО — еритропоетин
ЕхоКГ — ехокардіографія
ЗПС — захворювання периферичних судин
ЗКС — захворювання клапанів серця
ІХС — ішемічна хвороба серця
КА — коронарні артерії
КВГ — коронаровентрикулографія
КТ — комп’ютерна томографія
КФК — креатинфосфокіназа
КШ — коронарне ...

For the full article you need to subscribe to the magazine.Back to issue