Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

 

Газета «Новости медицины и фармации» Кардиология и ревматология (604) 2017 (тематический номер)

Вернуться к номеру

Уніфікований клінічний протокол вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Лікування пацієнтів з хронічною хворобою нирок V стадії: профілактика, діагностика та лікування серцево-судинних захворювань». 2016

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
11 лютого 2016 року № 89
 
Перелік скорочень, що використовуються в протоколі:
АГ — артеріальна гіпертензія
АКШ — аортокоронарне шунтування
АЛТ — аланінамінотрансфераза
АСТ — аспартатамінотрансфераза
АТ — артеріальний тиск
ББ — бета-блокатори
БКК — блокатори кальцієвих каналів
БРА — блокатори рецепторів до ангіотензину ІІ
ВАБК — внутрішньоаортальна балонна контрапульсація
ГІМ — гострий інфаркт міокарда
ГПМК — гостре порушення мозкового кровообігу
ГСН — гостра серцева недостатність
ДАТ — діастолічний артеріальний тиск
ДНПВ — діаметр нижньої порожнистої вени
ЕКГ — електрокардіографія
ЕПО — еритропоетин
ЕхоКГ — ехокардіографія
ЗПС — захворювання периферичних судин
ЗКС — захворювання клапанів серця
ІХС — ішемічна хвороба серця
КА — коронарні артерії
КВГ — коронаровентрикулографія
КТ — комп’ютерна томографія
КФК — креатинфосфокіназа
КШ — коронарне ...

Для ознакомления с полным содержанием статьи необходимо оформить подписку на журнал.


Похожие статьи

Лікування артеріальної гіпертензії при хворобах нирок
Авторы: Дудар І.О. - ДУ «Інститут нефрології НАМН України», м. Київ, Україна
Журнал «Артериальная гипертензия» 4 (48) 2016
Дата: 2016.09.19
Рубрики: Кардиология
Разделы: Справочник специалиста
Лікування артеріальної гіпертензії при хворобах нирок
Авторы: Дудар І.О.
ДУ «Інститут нефрології НАМН України», м. Київ, Україна

Газета «Новости медицины и фармации» 6 (614) 2017
Дата: 2017.06.20
Рубрики: Терапия
Разделы: Справочник специалиста
Корекція потенційно модифікованих факторів ризику при лікуванні методом гемодіалізу: стандарти лікування й індивідуальні діалізні програми
Авторы: Кучма І.Л. - Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, кафедра нефрології і нирковозамісної терапії, м. Київ
Журнал «Почки» 3 (13) 2015
Дата: 2015.09.28
Рубрики: Нефрология
Разделы: Клинические исследования

Вернуться к номеру