Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"News of medicine and pharmacy" 2 (602) 2017

Back to issue

Автономізація медичних закладів

Authors: Літвак А.І.
к.м.н., доцент кафедри філософських та соціально-політичних наук, Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, м. Одеса, Україна

Sections: Specialist manual

print version


Під час розмов про реформу медичної галузі все частіше як можновладці, так і експерти говорять про «автономізацію медичних закладів» як важливий інструмент реформи. Разом з тим у жодному офіційному нормативно-правовому документі це словосполучення не знаходить свого відображення й витлумачення. Це словосполучення, швидше за все, є жаргонізмом, який використовують у розмовах для простоти й лаконічності мовлення сучасні спеціалісти, які торкаються проблем реформи системи охорони здоров’я. Ми вирішили розібратися в сутності поняття «автономізація», зрозуміти, про що йдеться.

Уряд1 відзначає, що в даний час в Україні законодавчо закріплений такий обсяг державних гарантій у медицині, який неможливо покрити лише за рахунок публічних фінансів ...

For the full article you need to subscribe to the magazine.Back to issue