Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Оптимізація лікування хворих на хронічну судинно-мозкову недостатність із застосуванням фізіотерапії

Authors: Сіделковський О.Л., Монастирський В.О.
Клініка сучасної неврології «Аксімед», м. Київ

Sections: Школа Аксимед

print version

Зростання захворюваності на цереброваскулярну патологію призводить до інвалідизації та значної втрати працездатності, раннього старіння населення. Це диктує необхідність пошуку засобів лікування судинно-мозкових розладів, у тому числі немедикаментозних, що будуть доповнювати фармакотерапію.

Зокрема, викликає цікавість метод поєднаної дії магнітного поля та лазерного випромінювання ― магнітолазерна терапія (МЛТ), що чинить вазоактивну та антигіпоксичну дію, поліпшує реологічні властивості крові.

На базі денного стаціонару спеціалізованої неврологічної клініки «Аксімед» було обстежено 64 пацієнти з хронічною церебральною ішемією на тлі церебрального атеросклерозу та артеріальної гіпертензії.

Клінічні прояви хвороби були представлені вестибулоатактичним синдромом (100 %), когнітивною дисфункцією (62,6 %) та екстрапірамідними розладами (41,2 %).

Усіх пацієнтів було розподілено на дві групи: I група ― 31 пацієнт отримував уніфіковану інфузійну метаболічну терапію; II група ― 33 хворі, крім вищевказаної терапії, отримували 10-денний курс МЛТ на шийно-потиличну ділянку із щільністю лазерного випромінювання 10 мВт/см2 та напруженням магнітного поля 20 мТл. В 1-шу та 10-ту добу перебування в стаціонарі у пацієнтів було оцінено ступінь неврологічного дефіциту за шкалою Бартел та стан когнітивних функцій за шкалою MMSE.

Під час оцінки результатів лікування було відмічено вірогідно більш суттєвий регрес неврологічного дефіциту (атаксія, прояви судинного паркінсонізму) ― на 10,2 % та когнітивних розладів ― на 7,4 % у пацієнтів II групи, які отримували у складі комплексного лікування МЛТ, що супроводжувалось зростанням сумарного балу за шкалами Бартел та MMSE порівняно з пацієнтами I групи. Таким чином, застосування методу МЛТ є ефективним у лікуванні хронічної судинно-мозкової недостатності, його доцільно включати у комплексну терапію цереброваскулярних хвороб.Similar articles

Лікування хворих на хронічну судинно-мозкову недостатність із застосуванням фізіотерапії
Authors: Сіделковський О.Л., Монастирський В.О., Овсянніков О.А.
Клініка сучасної неврології «Аксімед», м. Київ

Date: 2017.04.12
Sections: Школа Аксимед
Застосування магнітолазерної терапії в умовах амбулаторного лікування пацієнтів із хронічною судинно-мозковою недостатністю
Authors: Сіделковський О.Л., Овсянніков О.А.
Клініка сучасної неврології «Аксімед», м. Київ

Date: 2017.04.04
Sections: Школа Аксимед
Застосування магнітно-лазерної терапії в умовах амбулаторного лікування пацієнтів з хронічною судинно-мозковою недостатністю
Authors: Сіделковський О.Л., Овсянніков О.А.
Клініка сучасної неврології «Аксімед», м. Київ, Україна

Date: 2017.03.15
Sections: Школа Аксимед
Вплив стресс-реалізуючої системи на перебіг відновного періоду інфаркту головного мозку
Authors: Монастирський В.О., Сіделковський О.Л.
Клініка сучасної неврології «Аксімед», м. Київ

Date: 2017.04.28
Sections: Школа Аксимед