Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

International neurological journal 1 (87) 2017

Back to issue

Резолюція ХI Українсько-баварського симпозіуму «Медико-соціальна реабілітація дітей з обмеженням життєдіяльності» (29–30 вересня 2016 р., м. Київ, Україна)

Відповідно до пункту 16 плану проведення наукових, науково-технічних симпозіумів, з’їздів, конференцій, семінарів, нарад в Україні у 2016 році (Інформаційний бюлетень, випуск 2, УкрІНТЕІ МОН України) 29–30 вересня 2016 року був проведений ХІ Українсько-баварський симпозіум «Медико-соціальна реабілітація дітей з обмеженням життєдіяльності», присвячений співпраці між українськими та німецькими фахівцями та 20-річній роботі ДЗ «Український медичний центр реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи Міністерства охорони здоров’я України».
У симпозіумі взяли участь 278 фахівців, які працюють у закладах медико-соціальної реабілітації дітей МОЗ, МОН та Міністерства соціальної політики з усіх регіонів України, а також провідні фахівці в галузі соціальної педіатрії та дитячої неврології, такі як професор, доктор медицини, доктор філософії Хубертус фон Фосс (м. Мюнхен, Німеччина), уповноважений представник мерії м. Мюнхена, директор фонду «ICP-Київ» доктор Ганс Байєрле, член правління Європейської асоціації дитячих неврологів (EPNS) Дана Краіу, представники Міністерства соціальної політики України, Міністерства охорони здоров’я України, департаментів соціальної політики, охорони здоров’я, освіти й науки КМДА, Київського міського центру зайнятості, ключові експерти проекту з реформування інтернатних закладів у м. Києві, головні дитячі спеціалісти зі спеціальності «дитяча неврологія» УОЗ облміськдержадміністрацій, ДОЗ КМДА; завідувачі кафедр дитячої неврології НМАПО імені П.Л. Шупика, ХМАПО; завідувачі відділів дитячої неврології профільних інститутів НАМН України; керівники центрів (відділень) медико-соціальної реабілітації дітей; профільних відділень УНСЛ «ОХМАТДИТ».
Минулими роками тривала співпраця між українсько-німецькими фахівцями з удосконалення медико-соціальної допомоги дітям з обмеженням життєдіяльності.
Пройшли стажування в Кіндер-центрі, в ICP-центрі (м. Мюнхен, Німеччина) 40 українських спеціалістів у галузі соціальної педіатрії, неонатології, анестезіології, епілептології, дитячої ортопедії, офтальмології й генетики, а також Монтессорі-терапії, логопедії та психології. 
У системі МОЗ України відкрито близько 100 центрів медико-соціальної допомоги дітям з патологією нервової системи, у яких впроваджені новітні українсько-німецькі технології. Центри МОЗ України разом з центрами, які підпорядковані Міністерству праці та соціальної політики України, громадським та приватним організаціям, фактично забезпечують спеціалізовану допомогу дітям-інвалідам, інвалідність у яких обумовлена патологією нервової системи (близько 100 тис. дітей). У діагностичних заходах, терапії та реабілітації беруть участь і батьки. 
Проведено 11 українсько-баварських симпозіумів «Медико-соціальна реабілітація дітей з обмеженими можливостями здоров’я». Щорічно відбувалися українсько-баварські конференції з актуальних питань неврології, неонатології, реабілітології, соціальної педіатрії. 
Практичний досвід, який отримали українські учасники цих науково-практичних зібрань, реально сприяв удосконаленню в Україні реабілітаційної допомоги дітям з органічним ураженням нервової системи.
За 20 років роботи в ДЗ «Український медичний центр реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи Міністерства охорони здоров’я України» пройшли обстеження та лікування понад 55 тис. дітей, із них понад 30 тис. дітей киян (55,7 %), повне курсове реабілітаційне лікування (4 тижні) проведено понад 12 тис. дітей-інвалідів (м. Київ — 5,7 тис. дітей (46,4 %)). Проведено понад 120 тис. нейрофізіологічних обстежень дітей з усіх регіонів України. Ефективність лікування, за даними анонімного анкетування батьків, становить близько 90 %. Понад 92 % сімей планують і надалі лікуватися в центрі. Черга на курси реабілітації — понад один рік.
За допомогою німецьких фахівців на базі Київської міської дитячої клінічної лікарні № 1 відкритий Центр хронічного гемодіалізу, надана допомога в оснащенні відділення реанімації новонароджених. 
Загальна сума допомоги на розвиток медико-соціальних проектів в Україні становила понад 50 мільйонів євро. Це пожертвування баварських фірм, громадських фондів і приватних осіб. Від імені десятків тисяч дітей України та їх родин висловлюємо щирі слова подяки за колосальну підтримку у формуванні в Україні реабілітаційного середовища для дітей з обмеженням життєдіяльності.
Водночас, згідно з галузевою статистикою МОЗ, в Україні показник інвалідності внаслідок хвороб нервової системи у 2015 році становив 34,3 на 10 тис. дитячого населення (26 119 дітей), питома вага — 17 %. Уперше у 2015 році визнано інвалідами внаслідок хвороб нервової системи 2160 дітей ( показник на 10 тис дитячого населення становив 2,8; питома вага — 13,2), у 2014 році — 2028 дітей (показник на 10 000 дітей становив 2,7; питома вага — 12,5). Це обумовлює необхідність подальшого розвитку та вдосконалення медико-соціальної допомоги дітям з обмеженням життєдіяльності та їх родинам.
Серед першочергових завдань потребують вирішення такі: 
1. Збереження дитячої неврологічної служби в структурі МОЗ України як окремої спеціальності (обґрунтування — див. додаток).
2. Упровадження Концепції соціальної педіатрії відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 року № 590-р № «Про затвердження плану заходів з виконання Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини». 
3. Розробка та затвердження на рівні МОЗ України уніфікованих клінічних протоколів, зокрема «Профілактика, діагностика, лікування та реабілітація дітей з прогресуючими м’язовими дистрофіями та спінальними м’язовими атрофіями»; «Профілактика, діагностика, лікування та реабілітація новонароджених та дітей раннього віку з перенесеними в пре-, перинатальному періоді гіпоксично-ішемічними ушкодженнями ЦНС».
4. Реалізація нового українсько-баварського проекту стосовно відкриття в м. Києві соціально-медичного центру реабілітації дітей з обмеженням життєдіяльності «Проект ІСР-Київ».
5. Проведення в м. Києві у 2017 році 2 українсько-німецьких конференцій, присвячених практичному впровадженню Концепції соціальної педіатрії: «Актуальні питання неврології раннього дитячого віку» (березень 2017 р.), «Актуальні питання соціальної педіатрії та паліативної допомоги дітям» (вересень 2017 р.).
Наступний, ХІІ Українсько-баварський симпозіум «Медико-соціальна реабілітація дітей з обмеженням життєдіяльності» планується провести у 2018 році в м. Кропивницькому.
Співголови
Міжнародного об’єднання дитячих фахівців
Україна — Баварія, Баварія — Україна Nucleus
Володимир Козявкін,
Герой України, чл.-кор. НАМН України, директор
Міжнародної клініки відновного лікування
Xубертус фон Фосс,
директор Інституту соціальної педіатрії
та підліткової медицини при LMU

Володимир Мартинюк,
директор ДЗ «Український медичний центр
реабілітації дітей з органічним ураженням
нервової системи МОЗ України»


Додаток 1
Національна академія державного
управління при Президентові України,
зав. кафедри управління охороною
суспільного здоров’я, д.м.н.
В.М. Князевичу

Шановний Василю Михайловичу!

У Національній стратегії побудови нової системи охорони здоров’я в Україні на період 2015–2025 рр., що розроблена стратегічною дорадчою групою з питань реформування системи охорони здоров’я, зазначено про наявність невиправдано великої мережі різних типів фахівців (с. 10). Водночас на с. 26 підкреслено, що єдиним методом вирішення питання кількості, компетентності та структури лікарів, медсестер, клінічних провізорів, менеджерів охорони здоров’я є переговори з відповідними професійними об’єднаннями. При цьому проведення адміністративних скорочень зверху вниз або запровадження радикальних механізмів конкуренції є неприйнятними. 
З урахуванням викладеного виникає занепокоєння з приводу підготовки в МОЗ України необґрунтованого адміністративного рішення стосовно переведення дитячої неврологічної служби в субспеціальність педіатрії. Таке радикальне рішення, на нашу думку, не буде сприяти покращенню допомоги дітям з неврологічною патологією, зокрема дітям з обмеженнями життєдіяльності (діти із загрозою формування інвалідності, діти-інваліди), тому що субспеціальність не передбачає можливості дотримання нормативної бази, яка регламентує дитячу неврологічну службу як окрему спеціальність.
Діяльність дитячої неврологічної служби в Україні регламентована основними наказами Міністерства охорони здоров’я, що визначають загальний порядок її діяльності та штатні нормативи (Накази МОЗ України № 385 від 28.10.2002 р. «Про затвердження переліків закладів охорони здоров’я, лікарських, провізорських посад та посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров’я»; № 33 від 23.02.2000 р. «Про штатні нормативи та типові штати закладів охорони здоров’я»; № 214 від 11.10.1993 р. «Про удосконалення неврологічної допомоги дітям в Україні»).
До аргументів, які обґрунтовують доцільність збереження фаху «дитяча неврологія» як окремої лікарської спеціальності, належать такі: 
— Згідно з галузевою статистичною звітністю, у 2013 році зареєстровано 168 280 дітей-інвалідів (2,1 на 10 000 дітей). Спостерігається тенденція до щорічного збільшення цього найбільш знедоленого контингенту дітей. З них у близько 100 000 дітей інвалідність прямо чи опосередковано пов’язана з патологією нервової системи. Згідно з даними епідеміологічних досліджень, більше ніж у 1 000 000 дітей є клінічні ознаки загрози формування інвалідності.
— Відповідно до Рекомендацій парламентських слухань на тему «Освіта, охорона здоров’я та соціальне забезпечення дітей з порушеннями психофізичного розвитку: проблеми та шляхи їх вирішення», затверджених постановою Верховної Ради України від 13 січня 2015 року № 96-VIII, у 2014–2015 рр. з метою покращення надання допомоги дітям з обмеженнями життєдіяльності, у тому числі дітям-інвалідам, розроблена Концепція соціальної педіатрії, де лікарю — дитячому неврологу надається провідне значення в оцінці й корекції розвитку дитини у зв’язку з медичними, соціальними, психологічними, біологічними умовами та змінами навколишнього середовища. 
— За останні роки значно удосконалені знання й уміння дитячого невролога в аспектах дитячої реабілітології, а саме практичне оволодіння сучасними медико-соціальними методиками реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи, основами медичної психології та інше. У кожній області відкриті дитяче неврологічне відділення, реабілітаційні центри (близько 100 в усіх регіонах), організований амбулаторний прийом дітей із неврологічною патологією. Фахівцям — дитячим неврологам за цикл наукових праць «Органічні ураження нервової системи у дітей. Розробка і впровадження в практику нових методів діагностики, лікування, профілактики, медичної реабілітації та соціальної адаптації» присуджена Державна премія України в галузі науки і техніки.
— Міжнародна оцінка стану надання в Україні освітніх, соціальних та медичних послуг для дітей з інвалідністю та їх родин (рекомендації Комітету ООН із прав дитини 2011 та 2015 рр.) засвідчує необхідність подальшого удосконалення комплексних заходів надання медико-соціальної допомоги дітям з обмеженнями життєдіяльності.
Шановний Василю Михайловичу! Звертаємося до Вас як до завідувача кафедрою, яка є провідною в розвитку національної кадрової політики в галузі медицини та опікується створенням передумов для забезпечення громадян України ефективними та якісними медичними послугами, заслуженого лікаря України, видатного громадського діяча з проханням приділити означеній вище проблемі належну увагу й по можливості сприяти збереженню в переліку лікарських посад окремої спеціальності «лікар-невролог дитячий». Важливою при цьому є та обставина, що на сьогодні дитяча неврологічна служба є базовою в галузі дитячої реабілітології.
З повагою,
головний позаштатний спеціаліст зі спеціальності
«дитяча неврологія» МОЗ України, директор ДЗ
«Український медичний центр реабілітації дітей
з органічним ураженням нервової системи МОЗ України»
В.Ю. Мартинюк

Similar articles

Conceptual basis of aid for children with disability
Authors: Мартинюк В.Ю.
ДЗ «Український медичний центр реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи Міністерства охорони здоров’я України», м. Київ, Україна

International neurological journal №1 (103), 2019
Categories: Neurology
Sections: Clinical researches
До витоків зародження, становлення та розвитку дитячої неврологічної служби України1
Authors: Мартинюк В.Ю.
Головний позаштатний спеціаліст зі спеціальності «дитяча неврологія» МОЗ України, директор ДЗ «Український медичний центр реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи МОЗ України», м. Київ, Україна

International neurological journal 8 (86) 2016
Categories: Neurology
Sections: Нistory of medicine
Pediatric Neurology Service of Ukraine. Historical essay
Authors: Мартинюк В.Ю.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

International neurological journal Том 16, №4, 2020
Categories: Neurology
Sections: Specialist manual

Back to issue