Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

International neurological journal 1 (87) 2017

Back to issue

Рецензія на монографію В.О. Малахова, В.С. Личка, В.Ю. Петренка, В.В. Малахова «Хронічна травматична енцефалопатія (синдром Мартланда)» (Суми: Ярославна, 2016. — 72 с.)

Categories: Neurology

Sections: Specialist manual

print version

Фізична культура та спорт у більшості випадків позитивно впливають на організм людини, хоча деякі види спорту можуть приводити до травматизму та інвалідизації. Черепно-мозкова травма є одним із найбільш серйозних видів пошкоджень, які отримують при заняттях спортом.
В Україні видана монографія, присвячена поглибленню знань про негативний вплив частих травматичних пошкоджень головного мозку при заняттях силовими видами спорту, що в подальшому можуть трансформуватися в хронічну травматичну енцефалопатію.
Такі травми можуть завдавати непоправної шкоди внутрішньочерепним структурам, а наслідки заняття силовими видами спорту можуть бути зовсім непередбачуваними — від гострих ускладнень за типом струсу мозку до хронічних процесів, що призводять до деменції в спортсменів.
За МКХ-10 стани, що виникають після черепно-мозкової травми, визначаються терміном «післякомоційний чи післяконтузійний синдром», що вказує на наявність когнітивних, емоційних і поведінкових розладів. Для визначення даного стану деякі автори використовують маловідомий термін «хронічна травматична енцефалопатія».
Наведені в сучасній вітчизняній та іноземній літературі відомості про дану патологію неповні. На сьогодні відомі роботи М.Є. Поліщука, А.В. Муравського та ін., присвячені більшою мірою провідним патофізіологічним особливостям формування клінічної картини черепно-мозкової травми, але практично відсутні дані про механізми розвитку когнітивних розладів у таких хворих.
Із сучасних позицій у монографії розглянуто основні патогенетичні та фізіологічні особливості синдрому Мартланда, проаналізовані статистичні дані щодо можливостей розвитку захворювання в спортсменів, детально описана клінічна картина та диференціальна діагностика. Також наведений клінічний приклад, що більш яскраво та зрозуміло описує методику діагностики захворювання у хворого. Особливу увагу автори приділили проблемі лікування хронічної травматичної енцефалопатії.
Монографія має чітку структуру з послідовним викладенням матеріалу. Текст супроводжується оригінальними ілюстраціями, що робить навчальне видання ще більш доступним для сприйняття читачами.
Тематика монографії тісно пов’язана з іншими дисциплінами навчального плану підготовки лікарів, такими як анатомія, нейрохірургія, неврологія, біохімія, патофізіологія, психіатрія, клінічна фармакологія, і дозволяє досягти головної мети — закласти основи для самостійного поглибленого вивчення питань розвитку деменції в професійних спортсменів.
Наведений у монографії матеріал і зроблені на його основі узагальнення, безсумнівно, будуть корисними не тільки студентам-медикам, лікарям-інтернам, а й фахівцям різного профілю — невропатологам, нейрохірургам, сімейним лікарям, терапевтам, психіатрам, нейрофізіологам, реабілітологам, професійним патологам.
Пшик Степан Степанович,
д.м.н., професор, завідувач кафедри неврології
Львівського національного медичного університету
імені Данила Галицького

Similar articles

Modern aspects of the diagnosis and treatment for chronic traumatic encephalopathy (literature review)
Authors: Малахов В.О.(1), Личко В.С.(2)
(1) — Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна
(2) — Медичний інститут Сумського державного університету, м. Суми, Україна

International neurological journal 3 (89) 2017
Date: 2017.07.06
Categories: Neurology
Sections: Clinical researches
Health status of young athletes — pupils of the school of physical culture
Authors: Няньковський С.Л., Пластунова О.Б.
Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, м. Львів, Україна

"Child`s Health" Том 12, №7, 2017
Date: 2017.12.22
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Authors: Федоренко Н.О., Харківська медична академія післядипломної освіти
"Emergency medicine" 6(31) 2010
Date: 2011.01.19
Categories: Family medicine/Therapy, Medicine of emergency
Strategy for Psychotherapy Treatment of the Neurotic Disorders in Participants of Modern Warfare
Authors: Матяш М.М., Худенко Л.І.
Київський медичний університет УАНМ, м. Київ, Україна

International neurological journal 6 (84) 2016
Date: 2016.11.24
Categories: Neurology
Sections: Clinical researches

Back to issue