Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Комплексне лікування вертеброгенних больових синдромів у хворих похилого віку в умовах денного стаціонару

Authors: Сіделковський О.Л., Чередніченко Т.В.
Клініка сучасної неврології «Аксімед», м. Київ

Sections: Школа Аксимед

print version

Вступ. Сучасна концепція лікування пацієнтів похилого віку з коригованими больовими синдромами та коморбідною соматичною патологією передбачає використання фармакологічних та немедикаментозних засобів комплексної патогенетичної терапії, інтегральним показником ефективності якої є покращення якості життя людини.

Мета. Розробити алгоритм застосування фізіотерапевтичних факторів та кінезітерапії в умовах щоденного перебування пацієнта у денному неврологічному стаціонарі.

Матеріали і методи дослідження. В умовах неврологічної клініки «Аксімед» було проведено обстеження та лікування 42 хворих з вертеброгенними больовими синдромами шийно-грудної локалізації (15 осіб) та попереково-крижового відділу (27 пацієнтів), середній вік 58,0 ± 4,3 року (23 жінки та 19 чоловіків). Усім хворим проведені лабораторні та клініко-інструментальні обстеження (оцінка неврологічного та антропофункціонального стану, загальні аналізи крові і сечі, електрокардіографія, панорамна рентгенографія, магнітно-резонансна томографія хребта). Оцінку динаміки інтенсивності больового синдрому проводили за візуально-аналоговою шкалою болю (ВАШ), якість життя визначали за опитувальником SF-36.

Результати. За підсумками первинного обстеження кожному пацієнту, крім стандартної фармакотерапії згідно з клінічними протоколами, призначалася 2-тижнева індивідуальна програма фізіотерапевтичних процедур (апарат комбінованої фізіотерапії BTL-5000) та кінезітерапії (Balancetrainer, Thera Viva, Motomed). При цьому пацієнту роз’яснювали необхідність відмовитися від шкідливих для його здоров’я поведінкових звичок і уподобань та виконувати вимоги кардіопротективного способу життя. Ми вважали, що саме цей термін більш чітко віддзеркалює зміст немедикаментозної профілактики для хронічно хворої людини, ніж пануючий донині так званий «здоровий спосіб життя».

Заключний аналіз результатів комплексного лікування свідчив про позитивну динаміку суб’єктивних та об’єктивних показників, що характеризували неврологічний статус та якість життя у 34 пацієнтів. Решта 8 осіб закінчили лікувальну програму з тенденцією до покращення загального стану здоров’я та бажанням дотримуватися наданих лікарем рекомендацій.

Висновки. Фармакотерапія у комбінації з 2-тижневим курсом фізіотерапевтичних процедур та щоденної персоніфікованої лікувальної гімнастики у спеціалізованій тренажерній залі забезпечують високу ефективність лікування хворих похилого віку з вертеброгенною патологією.Similar articles

Інтенсивна функціональна нейрореабілітація постінсультних хворих в умовах амбулаторного лікування
Authors: Сіделковський О.Л., Корчинський А.А., Овсянніков О.А., Савчук М.М.
Клініка сучасної неврології «Аксімед», м. Київ

Date: 2017.04.24
Sections: Школа Аксимед
Комплексне немедикаментозне лікування хворих з хронічною вертеброгенною патологією
Authors: Сіделковський О.Л., Федорець В.Г., Пелепейченко О.Ю., Кир’ян В.І.
Клініка сучасної неврології «Аксімед», м. Київ

Date: 2017.03.21
Sections: Школа Аксимед
Критерії оцінювання ефективності фізичної реабілітації пацієнтів із вертеброгенним болем у нижній частині хребта
Authors: Сіделковський О.Л., Левківська Н.О., Драч Е.В.
Клініка сучасної неврології «Аксімед», м. Київ

Date: 2017.04.03
Sections: Школа Аксимед