Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Emergency medicine" 2 (81) 2017

Back to issue

Рецензія на національний підручник за редакцією д.м.н., професора І.С. Зозулі «Медицина невідкладних станів. Екстрена (швидка) медична допомога» видавництва «Медицина», 2017. — 958 с.

У роботі лікаря первинної ланки екстреної медичної допомоги часто доводиться проводити ранню діагностику і надавати ургентну або невідкладну допомогу пацієнтам, які знаходяться в критичному стані. Це можуть бути хворі і постраждалі з тяжкою серцево-судинною патологією, гострим порушенням мозкового кровообігу, пацієнти, які знаходяться в коматозному або післятравматичному стані, з гострою патологією черевної порожнини, отруєннями. В окремих випадках доводиться викликати спеціалізовані бригади екстреної медичної допомоги, коли потрібні вузькоспеціалізований підхід або транспортування в стаціонар, а до їх приїзду за можливості проводиться недиференційована або диференційована терапія стану пацієнта. 
Вжиті заходи на рівні екстреної медичної допомоги якомога раніше і професійніше, а також відповідна послідовність дій на всіх етапах надання медичної допомоги пацієнтам є складовими для досягнення найкращих результатів з мінімізацією смертей і ускладнень.
З цією метою проводяться безперервні цикли підвищення кваліфікації лікарів первинної ланки, у тому числі екстреної медичної допомоги, видається навчально-методична література, підручники для навчання та використання в повсякденній практичній роботі.
Видавництвом «Медицина» опубліковано новий національний підручник (4-те видання, доповнене: 2002, 2008, 2012 і 2016 рр.) за редакцією д.м.н., професора, заслуженого діяча науки і техніки України, завідувача кафедри медицини невідкладних станів Національної медичної академії післядипломної освіти (НМАПО) імені П.Л. Шупика Івана Савовича Зозулі.
Відомі вчені НМАПО імені П.Л. Шупика в національний підручник 2016 року внесли свої корективи, доповнення відповідно до сучасних вимог і уніфікованих протоколів.
Підручник затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для лікарів-слухачів післядипломної освіти, лікарів-інтернів і студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації (лист № 1.4/18 «Г»-878 від 16.04.2008); видано згідно з Наказом Міністерства охорони здоров’я України № 502 від 22.06.2010 як національний підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації.
Підручник складається з 22 розділів, додатків і списку рекомендованої літератури.
У вступному слові головний редактор професор І.С. Зозуля справедливо вказує, що у зв’язку з подіями на Сході України і в Криму ситуація дуже змінилася, що потребує від лікарів, особливо екстреної медичної допомоги, хірургів, нейрохірургів щоденного надання екстреної і невідкладної медичної допомоги. На сьогодні гостро стоять питання медичної допомоги у надзвичайних ситуаціях.
Нині ми спостерігаємо процеси чергового реформування системи охорони здоров’я, що не несе позитиву, особливо в екстрену медичну допомогу.
Перший розділ «Організація швидкої медичної допомоги» містить нарис з історії розвитку швидкої медичної допомоги; основні завдання і принципи організації екстреної (швидкої) медичної допомоги; основні нормативні документи, що регламентують екстрену медичну допомогу населенню України; основні напрямки реформування екстреної (швидкої) та невідкладної медичної допомоги в Україні.
У другому розділі «Серцево-легенева реанімація у дорослих» описуються стадії та етапи серцево-легеневої реанімації, штучне підтримання кровообігу, захист дихальних шляхів; доступи для введення лікарських препаратів на догоспітальному етапі; деякі невідкладні стани, при яких необхідна серцево-легенева реанімація (електротравма, ураження блискавкою, утоплення, странгуляційна асфіксія, синдром тривалого стиснення тканин).
У третьому розділі «Невідкладні стани в кардіології» висвітлюються питання невідкладної допомоги при гіпертензивних кризах, при порушенні серцевого ритму, гострому коронарному синдромі, при гострій лівошлуночковій недостатності, кардіогенному шоці.
Четвертий розділ присвячено невідкладній хірургії черевної порожнини — одному із найскладніших розділів хірургії, що зумовлено наявністю великої кількості захворювань зі своєрідним перебігом, а також відсутністю точних інструментальних методів дослідження. Наведено основні особливості діагностики, клініки та лікування найпоширеніших захворювань, що потребують надання невідкладної хірургічної допомоги, а саме: гострого апендициту, гострого холециститу, гострого панкреатиту, защемленої грижі, перфоративної виразки, гострої непрохідності кишок, гострої шлунково-кишкової кровотечі. У розділі класично описано перитоніт та надання невідкладної хірургічної допомоги.
Автори дуже детально розглядають питання закритої травми живота, яка, за даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, серед причин смерті дорослого населення посідає третє місце після серцево-судинних та онкологічних захворювань, а у дітей — перше місце. Висвітлюються питання лапароскопічних технологій в хірургії гострих захворювань черевної порожнини; питання невідкладної допомоги в умовах бойових дій, етапи надання медичної допомоги, принципи обстеження та лікування поранених.
У п’ятому розділі «Невідкладна допомога при легеневих кровотечах і кровохарканні» наведено етіологію, патогенез і класифікацію легеневих кровотеч і кровохаркання, алгоритм надання невідкладної допомоги при легеневих кровотечах на догоспітальному етапі.
Шостий розділ присвячено невідкладній допомозі при травмах опорно-рухового апарату, розглядається організація травматичної допомоги, невідкладна допомога при ушкодженнях грудної клітки та органів грудної порожнини, переломах ребер, грудини, ключиці, лопатки, плеча, передпліччя, кисті, кісток таза, стегнової кістки, кісток гомілки, стопи.
Сьомий розділ висвітлює питання станів, що потребують надання екстреної і невідкладної медичної допомоги в акушерстві та гінекології. Особлива увага приділена причинам звернення за екстреною медичною допомогою і показанням до термінової госпіталізації у зв’язку з вагітністю; ускладненням штучного аборту і кримінальних втручань з метою аборту; екстрагенітальній патології і вагітності; післяпологовим інфекційним захворюванням.
Восьмий розділ присвячено невідкладним станам в урології, наведена характеристика гострого пієлонефриту, уросепсису, бактеріємічного шоку, ниркової коліки, ушкодження сечових і статевих органів, гострої ниркової недостатності.
У дев’ятому розділі «Невідкладні стани в проктології» розглянуті питання гострого парапроктиту, ускладненого геморою, гнійного запалення крижово-куприкової ділянки, травми прямої та ободової кишки, гострої кишкової кровотечі та перфорації товстої кишки.
У десятому розділі описуються невідкладні стани в офтальмології, а саме: гострі захворювання додаткових структур ока, гострі запалення рогівки, склери, гостре порушення гідродинаміки ока, травми органу зору, поранення та опіки органа зору, бойові ураження очей, раптова сліпота.
Одинадцятий розділ присвячено невідкладній допомозі в терапевтичній стоматології, висвітлюється травматичні ушкодження зубів, гострий пульпіт, періодонтит, гострі ушкодження слизової оболонки порожнини рота, гостра одонтогенна невралгія, багатоформна ексудативна еритема, синдром Стівенса — Джонсона, оперізуючий герпес та гострий герпетичний стоматит, алергічний контактний стоматит, виразково-некротичний гінгівостоматит Венсана та ін.
У дванадцятому розділі «Невідкладна допомога в щелепно-лицевій хірургії» наведена характеристика запальних захворювань та ушкоджень щелепно-лицевої ділянки, невідкладної допомоги в нейростоматології, ортопедичній стоматології та ортодонтії.
Тринадцятий розділ присвячено невідкладним станам в невропатології, вказано, що судинні захворювання мозку — одна з найважливіших медико-соціальних проблем сучасності, що в Україні кожного року 100–120 тис. населення вперше переносять мозковий інсульт. Наведено епідеміологію, етіологію, класифікацію судинних захворювань головного мозку. Детально описуються транзитні ішемічні атаки, гостра гіпертензивна енцефалопатія, інфаркт мозку, геморагічний інсульт, субарахноїдальні крововиливи, організація та надання медичної допомоги на догоспітальному та госпітальному етапах, а також лікувальна тактика мозкових інсультів; гіпертензивний криз (ускладнений та неускладнений), гостра гіпертензивна енцефалопатія, тромбоз венозних пазух і вен головного мозку. Надається характеристика гострого порушення спинномозкового кровообігу. Детально описуються кризові стани: лікворно-гіпертензивний криз, вегетосудинні кризи, синкопальні стани, колапс, синдром Меньєра та алгоритми надання екстреної та невідкладної допомоги; міастенічний і холінергічний кризи.
У цьому розділі описано гострі інфекційно-алергічні захворювання нервової системи (різні форми менінгітів і енцефалітів) та надання допомоги на догоспітальному та ранньому госпітальному етапах. Надається характеристика больових синдромів в ділянці обличчя, в шийному і грудному відділах хребта, рефлекторні синдроми, корінцево-спінальні синдроми і їх лікування.
Чотирнадцятий розділ підручника присвячено різним видам коматозних станів, діагностиці, клінічній картині та невідкладній допомозі, описуються різні шкали визначення свідомості та тяжкості стану хворого. Детально описуються церебральна кома, кома при ендокринних захворюваннях, цукровому діабеті, токсична кома та надання невідкладної допомоги на догоспітальному етапі при різних комах, а також при комі невизначеної етіології.
П’ятнадцятий розділ висвітлює невідкладну допомогу при черепно-мозковій і хребетно-спинномозковій травмі. Надається характеристика струсу головного мозку, забою, дифузному аксональному ушкодженню головного мозку, переломам кісток черепа. Описуються травматичний субарахноїдальний крововилив, стиснення головного мозку, принципи госпіталізації і надання допомоги при черепно-мозковій травмі, наведено критерії смерті мозку. Детально характеризуються хребцево-спинномозкова травма, бойова черепно-мозкова травма, вогнепальні поранення хребта і спинного мозку; питання надання невідкладної допомоги.
Шістнадцятий розділ розповідає про невідкладну допомогу в психіатрії. Описуються спроба або загроза суїциду, стан збудження та агресивності, шизофренія, алкогольний делірій, епілептичний статус, побічні ефекти вживання наркотичних засобів.
Невідкладні стани в педіатрії викладені у сімнадцятому розділі: дуже детально описуються особливості серцево-легеневої і церебральної реанімації у дітей, елементарне підтримання життя, забезпечення прохідності дихальних шляхів, штучна вентиляція легень, варіанти порушення серцевого ритму при клінічній смерті, дефібриляція, шляхи введення лікарських засобів та лікарські засоби, що застосовуються на етапі подальшого підтримання життя. Висвітлюються етичні та юридичні аспекти серцево-легеневої і церебральної реанімації у дітей. У розділі наведено різні варіанти гострої дихальної недостатності, загальні закономірності порушення водно-електролітного балансу; синдром дегідратації і гіпергідратації, основи інфузійної терапії. Надається визначення і класифікація шоку, описується гіповолемічний шок, кардіогенний шок, анафілактичний шок та надання допомоги; особливості інтенсивної терапії гарячки і гіпертермії у дітей, особливості інтенсивної терапії судомного синдрому у дітей, екзогенних інтоксикацій у дітей та невідкладна допомога.
Вісімнадцятий розділ присвячено екстреній і невідкладній допомозі в дитячій оториноларингології. Описуються сторонні предмети верхніх дихальних шляхів і стравоходу у дітей та невідкладна допомога при них; кровотечі із лор-органів, їх травми, захворювання. Дуже скрупульозно описані заглотковий абсцес, паратонзилярний абсцес, гострий стеноз гортані та невідкладна допомога при них.
У дев’ятнадцятому розділі висвітлюються питання невідкладних станів в оториноларингології. У ньому, окрім надання допомоги при сторонньому предметі вуха, носа, гортані, стравоходу, дихальних шляхів, розглядаються травма лор-органів, кровотечі з верхніх дихальних шляхів, вуха і стравоходу. Описуються гострі захворювання зовнішнього і середнього вуха, запальні захворювання носа і приносових пазух, орбітальні та внутрішньочерепні ускладнення риногенного характеру, дифтерія, диференціальна діагностика та надання допомоги на до- та ранньому госпітальному етапах.
Невідкладні стани в комбустіології викладені в двадцятому розділі. Наведено загальну характеристику опіків, термічної травми, визначення і патогенез опікового шоку, визначення термічного опіку і тяжкості опікового шоку, клінічну картину та етапи надання медичної допомоги хворим з опіками (лікування термічної травми на місці пригоди, в кареті швидкої медичної допомоги, у стаціонарі). Описуються термоінгаляційні ураження та надання допомоги на етапах; хімічні опіки, електротравма, холодова травма та дії бригади екстреної медичної допомоги на виклику, надання невідкладної допомоги на догоспітальному етапі та показання до госпіталізації.
Двадцять перший розділ присвячено гострим отруєнням. У розділі вказується, що в Україні щороку реєструється понад 200 тис. гострих отруєнь, а кількість летальних наслідків перевищує 10 тис. випадків. Наслідки отруєння значною мірою залежать від своєчасності і правильності надання медичної допомоги на догоспітальному й госпітальному етапах. Описуються принципи діагностики гострих отруєнь, загальні принципи їх лікування, надається характеристика окремих нозологічних форм гострих отруєнь, таких як отруєння алкоголем і сурогатами алкоголю; гострі отруєння інсектицидами; корозивними отрутами; похідними нафти; хлорованими вуглеводними; наркотичними речовинами; психотропними препаратами; антихолінергічними засобами; хімічними засобами несмертельної зброї; отруєння грибами. Детально описується клінічна картина, діагностика та надання невідкладної допомоги на догоспітальному та стаціонарному етапах. Наведена характеристика гострих отруєнь від укусу змій (гадюк), павуків, комах і невідкладна допомога.
Двадцять другий розділ присвячено невідкладній допомозі при харчових отруєннях. Описується загальна характеристика харчових отруєнь, харчових отруєнь мікробного походження, немікробного походження, змішаного (міксти) походження та невідомого походження; порядок розслідування харчових отруєнь і госпіталізації потерпілих.
У додатках є Типове положення про бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги; загальні вимоги щодо проведення медичного сортування постраждалих і хворих на догоспітальному етапі та у приймальних відділеннях (відділеннях невідкладної медичної допомоги) закладів охорони здоров’я, у тому числі в разі госпіталізації постраждалих внаслідок надзвичайної ситуації під час підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу; Наказ МОЗ України «Про внесення змін до Наказу Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2008 року № 500, № 1020 від 07.12.2012 р.»; Посадова інструкція лікаря з медицини невідкладних станів відділення екстреної (швидкої) медичної допомоги; Посадова інструкція фельдшера з медицини невідкладних станів відділення екстреної (швидкої) медичної допомоги; Шкала Національного інституту здоров’я (National Institutes of Hialth Stroke Scale; Broff et al., 1989).
Список літератури нараховує 116 джерел, із яких 30 написані латиницею.
На відміну від попередніх видань підручника «Медицина невідкладних станів» національний підручник «Медицина невідкладних станів. Екстрена (швидка) медична допомога» видання 2017 року значно доповнений, містить оновлені дані, особливо щодо клініки, диференцальної діагностики, надання екстреної (швидкої) медичної допомоги на догоспітальному етапі відповідно до сьогоднішніх нормативних документів, у тому числі уніфікованих клінічних протоколів. Підручник оригінальний і єдиний в Україні.
Хочу висловити подяку головному редактору і автору підручника, д.м.н., професору, заслуженому діячу науки і техніки України, лауреату Державної премії України, завідувачу кафедри медицини невідкладних станів Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика Івану Савовичу Зозулі за організацію такого видання, уміння визначити колектив авторів, знайти можливість видати такий підручник (уже 4-те видання).
Це видання вкрай необхідне в часи реформування охорони здоров’я, у тому числі екстреної (швидкої) медичної допомоги, особливо з огляду на бойові дії на Сході.
Завідувач кафедри медицини невідкладних станів
та медицини катастроф
Харківської медичної академії
післядипломної освіти
д.м.н., професор В.В. Ніконов


Back to issue