Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

 

"Emergency medicine" 2 (81) 2017

Back to issue

Рецензія на національний підручник за редакцією д.м.н., професора І.С. Зозулі «Медицина невідкладних станів. Екстрена (швидка) медична допомога» видавництва «Медицина», 2017. — 958 с.

У роботі лікаря первинної ланки екстреної медичної допомоги часто доводиться проводити ранню діагностику і надавати ургентну або невідкладну допомогу пацієнтам, які знаходяться в критичному стані. Це можуть бути хворі і постраждалі з тяжкою серцево-судинною патологією, гострим порушенням мозкового кровообігу, пацієнти, які знаходяться в коматозному або післятравматичному стані, з гострою патологією черевної порожнини, отруєннями. В окремих випадках доводиться викликати спеціалізовані бригади екстреної медичної допомоги, коли потрібні вузькоспеціалізований підхід або транспортування в стаціонар, а до їх приїзду за можливості проводиться недиференційована або диференційована терапія стану пацієнта. 
Вжиті заходи на рівні екстреної медичної допомоги якомога раніше і професійніше, а також відповідна послідовність дій ...

For the full article you need to subscribe to the magazine.Back to issue