Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Emergency medicine" 2 (81) 2017

Back to issue

Рецензія на національний підручник за редакцією д.м.н., професора І.С. Зозулі «Медицина невідкладних станів. Екстрена (швидка) медична допомога» видавництва «Медицина», 2017. — 958 с.

У роботі лікаря первинної ланки екстреної медичної допомоги часто доводиться проводити ранню діагностику і надавати ургентну або невідкладну допомогу пацієнтам, які знаходяться в критичному стані. Це можуть бути хворі і постраждалі з тяжкою серцево-судинною патологією, гострим порушенням мозкового кровообігу, пацієнти, які знаходяться в коматозному або післятравматичному стані, з гострою патологією черевної порожнини, отруєннями. В окремих випадках доводиться викликати спеціалізовані бригади екстреної медичної допомоги, коли потрібні вузькоспеціалізований підхід або транспортування в стаціонар, а до їх приїзду за можливості проводиться недиференційована або диференційована терапія стану пацієнта. 
Вжиті заходи на рівні екстреної медичної допомоги якомога раніше і професійніше, а також відповідна послідовність дій ...

For the full article you need to subscribe to the magazine.


Similar articles

On the need to develop a centralized system of antidote therapy
Authors: Іващенко О.В., Устінова Л.А., Курділь Н.В., Падалка В.М., Андрющенко В.В.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
Українська військово-медична академія, м. Київ, Україна
ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я України», м. Київ, Україна
ДЗ «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони здоров’я України», м. Київ, Україна
КЗ «Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги», м. Київ, Україна

"Emergency medicine" 8 (87) 2017
Date: 2018.02.02
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Внесок професора А.І. Тріщинського у розвиток невідкладної медицини (до 90-річчя з дня народження)
Authors: МАРКОВ Ю.І. - Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ
"Emergency medicine" 3 (50) 2013
Date: 2013.06.07
Categories: Medicine of emergency
Sections: Anniversaries

Back to issue