Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Emergency medicine" 2 (81) 2017

Back to issue

Рецензія на рукопис навчального посібника «Надання екстреної медичної допомоги хворим з гострим коронарним синдромом на догоспітальному етапі» колективу авторів на чолі з професором Б.М. Голдовським

Рукопис навчального посібника «Надання екстреної медичної допомоги хворим з гострим коронарним синдромом на догоспітальному етапі» написано відповідно до навчальної програми з «Медицини невідкладних станів» колективом висококваліфікованих фахівців, які мають значний досвід клінічної, наукової та викладацької методичної роботи на чолі з професором Б.М. Голдовським. Вдале в композиційному плані логічне розміщення інформаційного матеріалу, безумовно, допоможе читачеві ознайомитися і засвоїти матеріал з проблеми надання екстреної медичної допомоги хворим з гострим коронарним синдромом. Цьому сприяє і чітка послідовність викладення матеріалу.
Рукопис навчального посібника написано відповідно до нової навчальної уніфікованої програми для спеціалізації за фахом «медицина невідкладних станів». Згідно з даними доказової медицини наведено етіологію, патогенез, основні методи діагностики і лікування хворих з цією патологією та методи невідкладної медичної допомоги.
У рукопису охоплені всі основні аспекти роботи лікаря первинної ланки: ефективність діагностики, медична допомога, досягнення запланованих результатів з мінімальними зусиллями і витратами. Лікарі бригад швидкої медичної допомоги (ШМД) повинні володіти основними прийомами діагностики, а також методами надання екстреної допомоги будь-якій категорії хворих. І саме тому лікарями і фельдшерами ШМД повинні працювати кращі медичні працівники. Підготовлений навчальний посібник допоможе практичним лікарям та лікарям-інтернам оволодіти основними методами з надання хворим невідкладної медичної допомоги та стати хорошими спеціалістами.
Навчальний посібник рекомендовано для слухачів курсів підвищення кваліфікації лікарів післядипломної освіти, лікарям-інтернам, а також середньому медичному персоналу швидкої і невідкладної медичної допомоги. Навчальний посібник може бути також корисним сімейним лікарям, терапевтам, педіатрам і лікарям інших спеціальностей.
Однак було б перебільшенням вважати, що ця велика колективна праця не має недоліків. У рецензованому навчальному посібнику трапляються важкі вислови, недостатньо висвітлено певні питання судинної патології, практичні навички, лікарські маніпуляції. Загалом слід відзначити універсальність праці, у прекрасній формі за стилем і суттю викладений великий теоретичний і практичний потенціал висококваліфікованого колективу авторів, які заслуговують щиру вдячність, побажання творчої наснаги.
Рекомендовано друк навчального посібника «Надання екстреної медичної допомоги хворим з гострим коронарним синдромом на догоспітальному етапі» колективу авторів на чолі з професором Б.М. Голдовським.
Завідувач кафедри медицини невідкладних станів
та медицини катастроф
Харківської медичної академії
післядипломної освіти
д.м.н., професор В.В. Ніконов

Similar articles

Authors: Пилипець Я., Гера Л., Комунальний заклад «Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»; Мельник І., Комунальна міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги, м. Львів
"Emergency medicine" 6(25) 2009
Date: 2010.07.03
Categories: Family medicine/Therapy, Medicine of emergency

Back to issue