Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"News of medicine and pharmacy" Неврология. Нейрохирургия. Психиатрия (611) 2017 (тематический номер)

Back to issue

Пан сучасного суспільства — залежність! (Актуальні питання залежності. Причини виникнення. Симптоматика. Реабілітація)

Authors: Александрова Т.В.
медичний психолог Наркологічний центр «Перезагрузка», м. Київ, Україна

Categories: Neurology, Surgery, Psychiatry

Sections: Specialist manual

print version

На сьогодні гостро постає питання поширення залежностей серед молодого покоління. І з кожним десятиліттям залежність омолоджується. Тому сьогодні як ніколи є актуальним розгляд даного питання. Поки ще маємо час і можливість позбавити себе й наших дітей цієї біди.
Людство пережило свого часу страшну епоху кріпосного ладу. Сотні тисяч людей загинули в боротьбі за свободу. Здавалося б, розвиток науки й техніки на сучасному етапі в змозі забезпечити кожній людині гідний рівень вільного життя. Та це, на превеликий жаль, не так. Надзвичайно велика кількість людей чула про пана сучасності або познайомилась із ним особисто. Який ламає долю, забирає час, гроші, здоров’я ...

For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Залежність в цитатах знаменитих людей. — Режим доступу: http://centervasilenko.ua/articles/zalezhnist_v_citatah_znamenitih_lyudey

2. Залежність. Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії. — Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C

3. Короленко Ц.П. Психоанализ и психиатрия / Ц.П. Короленко. — Новосибирск: Наука, 2003. — 665 с.

4. Суркова Н.А. Работа с зависимостями в практической деятельности психолога / Суркова Наталья Александровна // Рsy-practice. — Режим доступу: https://psypractice.com/publications/zavisimosti/rabota_s_zavisimostyami_v_prakticheskoy_deyatelnosti/

5. Інтерналізація / Універсальний словник-енциклопедія «Словопедія». — Режим доступу: http://slovopedia.org.ua/29/53383/12026.html

6. Наркомания: Методические рекомендации по преодолению наркозависимости / [Под ред. А.Н. Гаранского]. — М., 2000. — 384 с.

7. Мак-Вильямс Н. Нарциссические личности / Н. Мак-Вильямс // Психоаналитическая диагностика: Понимание структуры личности в клиническом процессе. — М.: Класс, 1998. — 480 с. — ISBN 5-86375-098-7.

8. Наркомании у подростков / [Битенський В.С., Херсонський Б.Г., Дворяк С.В., Глушков В.А.]. — К.: Здоров’я, 1989. — 216 с. — ISBN 5-311-00248-0.

9. Анонимные наркоманы. Narcotics Anonymous World Secvices / [Двенадцать Шагов и Двенадцать Традиций перепечатаны для редакции с разрешения AA World Secvices]. — [5-e изд.]. — Incorporated. Russian 04/08. — 249 с. — ISBN 978-1-55776-431-7.

10. Братусь Б.С. Аномалии личности / Б.С. Братусь. — М.: Мысль, 1988. — 301 с.

11. Менделевич В.Д. Клиническая и медицинская психология / Менделевич В.Д. — Москва: МЕДпресс-информ, 2008. — 432 с.

12. Иванова Е.Б. Как помочь наркоману / Е.Б. Иванова. — СПб., 1997. — 144 с. 

Similar articles

Навчання і вдосконалення етичної поведінки медичного персоналу
Authors: Аким Літвак
доцент кафедри гуманітарних та соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ при Президентові України, к.м.н.

"News of medicine and pharmacy" №5 (690), 2019
Date: 2019.05.13
Sections: Specialist manual
Authors: М.В. МАРКОВА, к.м.н. завідувач сектору психотерапії, медичної психології та сексології відділу соціальної та екстремальної психіатрії Українського НДІ соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України, м. Київ
"News of medicine and pharmacy" Психиатрия и неврология (215) 2007 (тематический номер)
Date: 2007.12.07
Categories: Family medicine/Therapy, Neurology, Psychiatry
Sections: Specialist manual
Результати соціологічного дослідження «Проблема суїцидів у місцях позбавлення волі»
Authors: Хведчук В.В., заступник начальника управління соціально-виховної та психологічної роботи із засудженими Державного департаменту України з питань виконання покарань, м. Київ
"Journal of Ukrainian psychiatrists Association" (01) 2013
Date: 2013.03.14
Categories: Psychiatry
Sections: Specialist manual

Back to issue