Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"News of medicine and pharmacy" 7 (618) 2017

Back to issue

Сучасні проблеми фібриляції передсердь

Authors: В.І. Денесюк
д.м.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри внутрішньої медицини № 3, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна
О.В. Денесюк
к.м.н., доцент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна

Sections: Specialist manual

print version


Частота виникнення цього порушення ритму серця за попередніми розрахунками становить 1–2 % у загальній популяції та збільшується з віком. Ішемічний інсульт у пацієнтів із цією патологією в середньому виникає в 2–7 разів частіше, ніж без неї. Персистуюча форма фібриляції передсердь (ФП) зустрічається в 40 %. У світі в 2010 р. нараховувалось 33,5 млн осіб із ФП. Показник смертності через ФП збільшується в 2 рази.
Важливе значення ФП набуває з віком, оскільки у віці до 50 років поширеність ФП у популяції становить 0,1 %, а після 80 років — 9 %. Смертність при ФП у 2–2,5 раза перевищує таку у ...

For the full article you need to subscribe to the magazine.


Similar articles

Сучасні проблеми фібриляції передсердь
Authors: Денесюк В.І.
д.м.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри внутрішньої медицини № 3, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна
Денесюк О.В.
к.м.н., доцент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна

"News of medicine and pharmacy" 8 (619) 2017
Date: 2017.07.26
Sections: Specialist manual
Сучасні проблеми фібриляції передсердь
Authors: Денесюк В.І., д.м.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри внутрішньої медицини № 3, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна
Денесюк О.В., к.м.н., доцент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна

"News of medicine and pharmacy" 9 (621) 2017
Date: 2017.09.13
Sections: Specialist manual

Back to issue