Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

 

"News of medicine and pharmacy" 8 (619) 2017

Back to issue

Сучасні проблеми фібриляції передсердь

Authors: Денесюк В.І.
д.м.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри внутрішньої медицини № 3, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна
Денесюк О.В.
к.м.н., доцент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна

Sections: Specialist manual

print version

Продовження. Початок у № 7, 2017
Електрична кардіоверсія
1. Планова електрична кардіоверсія показана:
- при неефективності медикаментозної терапії у пацієнтів з персистуючою ФП;
- непереносимості ААП або при ризику, пов’язаному з їх призначенням;
- прогресуванні СН, погіршенні кровопостачання серця, мозку, нижніх кінцівок, що спричинені тахікардією;
- наявності даних про те, що лише кардіоверсія була раніше ефективна для відновлення синусового ритму при ФВ.
2. Невідкладна електрична кардіоверсія показана:
- при пароксизмі ФП з високою ЧШС на фоні ГІМ, нестабільної стенокардії;
- при пароксизмі ФП, що супроводжується симптоматичною гіпотензією, гострою або прогресуючою хронічною СН;
- при тяжкому пароксизмі ФП, що не піддається медикаментозному лікуванню.
Фармакологічна кардіоверсія
Згідно з існуючими ...

For the full article you need to subscribe to the magazine.Back to issue