Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

International neurological journal 4 (90) 2017

Back to issue

Rehabilitation of the disabled persons who are combatants, in the Kyiv region

Authors: Матяш М.М.(1), Дикун О.П.(2), Матяш О.М.(3), Гриненко Ю.А.(4)
(1) — Київський медичний університет УАНМ, м. Київ, Україна
(2) — Київський обласний центр медичної статистики, м. Київ, Україна
(3) — Київське обласне бюро медико-соціальної експертизи, м. Київ, Україна
(4) — Український державний медико-соціальний центр ветеранів війни, с. Циблі, Київська обл., Україна

Categories: Neurology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Аналізується стан медико-соціальної експертизи та реабілітації учасників АТО, які проживають в Київській області. Досліджено диспансерну групу ветеранів АТО, стан медичних оглядів та медичної реабілітації учасників АТО, а також результати огляду даного контингенту медико-соціальними експертними комісіями, проаналізовано складання індивідуальних програм реабілітації інвалідів, стан стаціонарного та санаторно-курортного лікування з використанням трьох основних напрямків: медичного, психологічного та соціального.

Анализируется состояние медико-социальной экспертизы и реабилитации участников АТО, проживающих в Киевской области. Исследованы диспансерная группа ветеранов АТО, состояние медицинских осмотров и медицинской реабилитации участников АТО, а также результаты осмотра данного контингента медико-социальными экспертными комиссиями, проанализированы составление индивидуальных программ реабилитации инвалидов и состояние стационарного и санаторно-курортного лечения с использованием трех основных направлений: медицинского, психологического и социального.

The state of medical and social expertise and rehabilitation of the participants of anti-terrorist operation, who live in the Kyiv region, is analyzed. We studied a dispensary group of anti-terrorist operation veterans, the state of medical examination and medical rehabilitation of the participants of anti-terrorist operation, and the results of patients’ examination by medical and social expert commissions. We analyzed the development of individual rehabilitation programs for the disabled persons and the state of stationary and sanatorium-and-spa treatment using three main areas: medical, psychological and social.


Keywords

учасники АТО; інвалідність; реабілітація

участники АТО; инвалидность; реабилитация

participants of anti-terrorist operation; disability; rehabilitation


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Про статус ветеранів війни і гарантії їх соціального захисту: закон України від 01.07.2014 р. № 1547-VII [Електрон–ний документ]. — Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1547-18.
2. Про невідкладні заходи із забезпечення державної безпеки: Указ Президента України від 04.11.2014 р. № 880/2014 [Електронний документ]. — Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/880/2014.
3. Про внесення зміни до переліку закладів охорони здоров’я: Наказ МОЗ від 29.12.2014 р. № 1020 [Електронний документ]. — Режим доступу: http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20121207_1020.html.
4. Про збільшення норм грошових витрат на харчування та медикаменти в закладах охорони здоров’я для ветеранів війни: Постанова уряду від 27.01.2016 р. № 34 [Електронний документ]. — Режим доступу: http://xn-80aagahqwyibe8an.com/kabineta-ministriv-postanovi/postanova-vid-sichnya-2016-pro-zbilshennya102698.html.
5. Матяш М.М. Український синдром: особливості посттравматичного стресового розладу в учасників антитерористичної операції // Український медичний часопис. — 2014. — № 6(104). — С. 124-127.
6. Матяш М.М. Соціально-стресові розлади у структурі українського синдрому // Український часопис. — 2016. — № 3(113). — С. 118-121.
7. Актуальные проблемы неврологии и нейрореабилитации: Сборник научных работ / По. общ. ред. проф. В.А. Малахова. — Х.: Апостроф, 2012. — 166 с.
8. Шклярська О. Реабілітація ветеранів АТО: як повернути до мирного життя кожного [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://ua.racurs.ua/1345-gospital-reabilitacija.
9. Барміна Г. Медико-психологічна та реабілітаційна допомога учасникам АТО // Аптека. — 23.02.2015. — № 978(7). 
10. Аналіз організіції роботи зі зверненнями громадян, що надійшли до МОЗ України у 2016. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.moz.gov.ua/ua/portal/az_2016_12.html.

Back to issue