Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"News of medicine and pharmacy" 8 (619) 2017

Back to issue

Прогрес у веденні вагітності в жінок з легеневою артеріальною гіпертензією: погляд з України

Authors: Сіренко Ю.М.
д.м.н., професор, ДУ «ННЦ «Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска» НАМН України», м. Київ, Україна

Categories: Obstetrics and gynecology

Sections: In the first person

print version

Коментар до статті В.І. Медвідя та співавторів «Висока легенева гіпертензія і вагітність»
Незважаючи на значні досягнення в області діагностики і лікування хворих на легеневу гіпертензію (ЛГ) і появу декількох нових класів препаратів для лікування цього стану, ЛГ взагалі і легенева артеріальна гіпертензія (ЛАГ) зокрема залишаються захворюваннями із високим рівнем смертності, а вагітність такими пацієнтками переноситься дуже погано і прискорює прогресування захворювання [11, 20]. Це положення має особливе значення, враховуючи, що від ЛАГ найчастіше страждають жінки дітородного віку. Історично склалося так, що для вагітних жінок з ЛАГ були зареєстровані високі показники материнської і внутрішньоутробної смерті (30–56 і 11–28 ...

For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

Список літератури знаходиться в редакції

Similar articles

Прогрес у веденні вагітності в жінок з легеневою артеріальною гіпертензією: погляд з України
Authors: Сіренко Ю.М.
ДУ «ННЦ «Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска» НАМН України», м. Київ, Україна

"Hypertension" 1 (51) 2017
Date: 2017.04.03
Categories: Cardiology
Sections: In the first person
Prognosis and its predictors for pulmonary hypertension associated with connective tissue diseases  (data of the first Ukrainian register)
Authors: Сіренко Ю.М., Радченко Г.Д., Живило І.О., Тітов Є.Ю., Деяк С.І.
ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України», м. Київ, Україна

"Hypertension" №3-4 (65-66), 2019
Date: 2019.09.30
Categories: Cardiology
Sections: Clinical researches

Back to issue