Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Порушення мовлення після інсульту

Порушення мовлення зазвичай проявляються внаслідок органічних або фізичних ушкоджень головного мозку чи інших серйозних порушень в роботі нервової системи. Найпоширенішою причиною є інсульт. Порушення говоріння і розуміння мови називається афазією.

Види афазії

1. Тотальна афазія. Хворий не говорить сам і не розуміє зверненої до нього мови, не впізнає оточуючих. Зазвичай спостерігається в перші дні після інсульту і потім відступає.

2. Моторна афазія. Хворий розуміє мову, але не може говорити через ураження мовнорухового центру (зона Брока). Може вимовляти окремі звуки, але не здатний зібрати слово повністю. Порушена артикуляція, можуть взаємопідмінятися схожі звуки.

3. Сенсорна афазія. Порушення розуміння мови (ураження зони Верніке). Хворий чує звуки, але не може скласти їх в слова (мова стороннього здається абракадаброю), зрозуміти сенс. Це ускладнює визначення ступеня порушення мовної функції. Сенсорна афазія часто поєднується з моторною.

4. Семантична афазія. Хворий відчуває труднощі в розумінні багаторівневих мовних конструкцій, довгих речень, дієприкметникових оборотів. Прості і короткі фрази повністю доступні.

5. Амнестична афазія. Здатність до мовлення і побудови фраз збережена, але хворий відчуває труднощі при формулюванні своїх думок, тому що забуває назви предметів і явищ або не може співвіднести назву і фізичний об’єкт.

Діагностика та лікування мовленнєвих порушень

Повною мірою діагностувати порушення мовлення після інсульту може тільки логопед-афазіолог. Реабілітацією хворого після інсульту також займається цей фахівець. Відновлення мовленнєвої функції після інсульту має позитивний прогноз, особливо якщо реабілітація була розпочата протягом 1–3 тижнів після гострого порушення мозкового кровообігу, поки ще хворий знаходиться в неврологічному відділенні. До моменту виписки в третини пацієнтів, які перенесли інсульт, мовлення відновлене практично повністю. Але в будь-якому випадку хворим ще якийсь час необхідно продовжувати заняття з логопедом в умовах денного стаціонару, а також стимулювати говоріння в домашніх умовах.Similar articles

Authors: Гев’як О.М., Паєнок А.В., Кульматицький А.В., Білянський О.Ю., Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Міський центр ранньої реабілітаційної допомоги хворим з розладами мозкового кровообігу, м. Львів
International neurological journal 8 (38) 2010
Date: 2011.01.25
Categories: Neurology