Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

International neurological journal 5 (91) 2017

Back to issue

Reflexotherapy in Ukraine: 40 years have passed

Authors: Коваленко О.Є.(1, 3), Семенова О.В.(2)
(1) — Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупіка, м. Київ, Україна
(2) — НАМН України, м. Київ, Україна
(3) — Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, м. Київ, Україна

Categories: Neurology

Sections: Нistory of medicine

print version


Summary

Стаття присвячена огляду історичних та сучасних даних щодо становлення рефлексотерапії, яка веде своє походження від традиційної східної медицини і 40 років тому була впроваджена в Україні.

Статья посвящена обзору исторических и современных данных о становлении рефлексотерапии, которая ведет свое происхождение от традиционной медицины и 40 лет назад была внедрена в Украине.

The article deals with the review of historical and contemporary data on the development of reflexology, which was introduced in Ukraine 40 years ago and has its origin from traditional oriental medicine.


Keywords

рефлексотерапія; точки акупунктури; традиційна східна медицина

рефлексотерапия; точки акупунктуры; традиционная восточная медицина

reflexotherapy; acupuncture points; traditional oriental medicine


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Мачерет Е.Л., Самосюк И.З. Руководство по рефлексотерапии. — К.: Вища школа, 1989. — 479 с.
2. Мачерет Е.Л., Коркушко А.О. Основы традиционной китайской медицины в рефлексотерапии. — К.: Действие, 2005. — 400 с. 
3. Евтушенко С.К. и др. Меридианы и биологически активные точки в традиционном представлении. — К., 1991. — 254 с.
4. Табеева Д.М. Практическое руководство по иглорефлексотерапии. — М.: МЕДпресс, 2001. — 456 с.
5. Гойденко В.С. Структурно-функциональная теория механизмов действия иглотерапии и микротерапии: Учебное пособие. — М., 1990. — 192 с.
6. Коваленко О.Є., Мачерет Є.Л, Коркушко О.О., Ляпко М.Г. Рефлексотерапія: реалії та перспективи застосування в системі медичної реабілітації хворих // Український неврологічний альманах. — 2011. — № 2. — С. 35-38.
7. Kendall D.E. A Scientific Model for Acupuncture // Amer. J. Acupuncture. — 1999. — № 17(3). — 251-268.
8. Rong Pei-jing, Li Liang. Relationship between internal organ (viscera) and acupoints toward meridian theory // World Journal of acupuncture-moxibustion. — 2008. — Vol. 18, № 2. — P. 44-50.
9. Wang Xue-tai. From meridians research to traditional medicine modernization // World Journal of acupuncture-moxibustion. — 2008. — Vol. 18, № 2. — P. 51-54.
10. Fang Yanwen. The importance to Enhance Scientific Research of Traditonal Chinese Medicine // Canadian Journal of Traditional Chinese Medicine. — 2015. — Vol. 1, № 1. — P. 7-8. 
11. Коваленко О.Є., Матюха Л.Ф. Реабілітація хворих як один з найактуальніших напрямків на первинній та вторинній ланках медичної допомоги. Чим можуть збагатити сучасну реабілітацію рефлексотерапевтичні підходи? // Зб. робіт учасників науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання медичної реабілітації та рефлексотерапії у взаємодії лікарів первинної та вторинної ланок медичної допомоги», Київ, 29–30 вересня 2016 р. — К., 2016. — С. 2-6.
12. Коваленко О.Є. Філософські та нейрофізіологічні основи рефлексотерапії та феномен нейропластичності // Здоров’я України. — 2012. — № 5(20) — С. 25-26. 
13. Kovalenko О., Yurik О., Rubanista M., Hubenko V., Abramenko V. Capabilities of non-drug methods in the treatment of patients with demyelinating diseases of the nervous system // XVIII Congress ICMART, 2016. — Sofia, Bulgaria, 2016.
14. Kovalenko О., Abramenko V., Lyapko M., Polovka L., Illiashenko V. Use of acupuncture in the treatment of patient with organic injuries of nervous system // The 8th Wold Conference of acupuncture. 2–4 october 2013. — Sydney, Australia, 2013. — P. 75. 
15. Коваленко О.Є., Коваленко О.Є. Памяти Учителя. Евгения Леонидовна Мачерет. К 85-летию со дня рождения // Міжнародний неврологічний журнал. — 2014. — № 4(66). — С. 177.
16. Коваленко О.Є. Євгенія Леонідівна Мачерет. Ми пам’ятаємо… // Український медичний часопис. — 2014. — № 3(101). — С. 144.
17. Коваленко О.Є. Спогади про Вчителя. До 85-річчя від дня народження професора Мачерет Є.Л. // Здоров’я України. — Червень 2014. — № 2(29). — С. 23.
18. Коваленко О.Є., Коркушко О.О., Гарник Т.П. Актуальні питання діяльності ВГО «Українська асоціація рефлексотерапії та медичної акупунктури (УАРМА)» // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Рефлексотерапія: лікувально-профілактичні та реабілітаційні аспекти», 3–4 жовтня 2013 р. — К., 2013. — С. 3-5.

Back to issue