Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

 

"News of medicine and pharmacy" 11 (623) 2017

Back to issue

Управління етичним розвитком персоналу медичної організації

Authors: Літвак А.І., к.м.н., доцент кафедри філософських та соціально-політичних наук Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, м. Одеса, Україна

Sections: Medicine. Doctors. Society

print version


Summary

Професійна діяльність, об’єктом якої виступає людина, створює певну систему взаємин, що базується на моральних цінностях і обумовлює стосунки проміж людьми. У такій системі можна виділити окремі напрямки: а) ставлення людини до об’єкта праці (лікар — хворий, медична сестра — хворий, керівник — підлеглий, лікар — медична сестра); б) стосунки співробітника з колегами (лікар — лікар, медична сестра — медична сестра); в) ставлення працівника (лікаря, медичної сестри) до суспільства. Усі ці стосунки досліджуються професійною етикою. Конкретизація ж загальних моральних принципів і норм таких стосунків відповідно до особливостей того чи іншого виду професійної діяльності утворює норми професійної моралі. Вона виникає у зв’язку зі спеціалізацією й розподілом праці, що створюють умови для відокремлення соціально-професійних груп. З їх появою виникла потреба в регулюванні стосунків між співробітниками, а також споживачами створеного продукту — товару або послуг.


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Професійна автономія лікарів і самоврядування. — Одеса: Видавництво Бартенєва, 2015. — 76 с.
2. Is Your (Ethical) Slippage Showing? / Lowell G. Rein // Personnel Journal. — 1980 Sep. — Vol. 59, № 9. — Р. 740-43.

Back to issue