Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"News of medicine and pharmacy" 12 (627) 2017

Back to issue

Медико-психологічний контроль — ефективний крок реалізації Стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні

Authors: Панченко О.А., доктор медичних наук
Кабанцева А.В., кандидат психологічних наук
ДЗ «Науково-практичний медичний реабілітаційно-діагностичний центр МОЗ України», м. Костянтинівка, Україна

Categories: Psychiatry

Sections: Specialist manual

print version


Summary

У статті порушуються актуальні проблеми організації безпеки дорожнього руху в Україні. Представлено аналіз важливих складових Стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року та досвід роботи щодо її реалізації у суспільстві з урахуванням питомої ваги людського фактора. Запропоновані методологічні засади впровадження медико-психологічного контролю водіїв-професіоналів, розкрито подальші напрямки діяльності щодо зниження цифр дорожньо-транспортних пригод згідно з Директивою 2006/126/ЄС.


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Розпорядження КМУ «Стратегія підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року» від 14 червня 2017 р. № 481-р. — [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/481-2017-%D1%80#n8 (дата звернення: 2.08.17). — Назва з екрану.
2. Теплов Б.М. Психология / Б.М. Теплов. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://libarch.nmu.org.ua/bitstream/handle/GenofondUA/55432/81b2f4e3c8b81bbb27e9f1aa7f3bc878.pdf?sequence=1 С. 104–116 (дата звернення: 2.02.17).

Similar articles

Authors: Гудима А.А., Герасимів І.М., Кулянда І.С., Ляхович Р.М., Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського; Джус М.Я., Тернопільський комунальний центр швидкої медичної допомоги; Гудима М.І., Галицький інститут імені В’ячеслава Чорновола; Худзик О.М., Чортківський державний медичний коледж
"Emergency medicine" 3-4(22-23) 2009
Date: 2009.09.24
Categories: Family medicine/Therapy, Medicine of emergency
Medical and psychological monitoring of the human Report on the scientific and practical conference with international participation November 5, 2015
Authors: Panchenko О.A. - MD, Professor, President of Ukrainian professional psychiatric League, Нead of Scientific rehabilitation and diagnosis center, Ukraine
"News of medicine and pharmacy" 15 (558) 2015
Date: 2016.01.31
Sections: Medical forums
Основні напрямки оптимізації надання медичної допомоги постраждалим в дорожньо-транспортних пригодах
Authors: В.В. Бичков - Головне управління охорони здоров’я та медичного забезпечення Київської міської державної адміністрації, Київ, Україна
"Тrauma" Том 10, №4, 2009
Date: 2011.08.31
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual
Consequences of Psychological Trauma in Victims of Traffic Accidents (Analytical Review of the Literature)
Authors: Назаренко І.І., Іванов В.І. - Державний заклад «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України», м. Київ, Україна; Рощін Г.Г. - НМАПО ім. П.Л. Шупика, м. Київ, Україна; Дорош В.М. - Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги, м. Київ, Україна
"Тrauma" Том 17, №4, 2016
Date: 2016.10.05
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual

Back to issue