Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

 

"News of medicine and pharmacy" 12 (627) 2017

Back to issue

Корисне видання (схвалені нотатки)

Authors: Трахтенберг І.М.

print version

У жовтні цього року в Києві на двох форумах медична спільнота згадувала про видатних українських учених, що відійшли в небуття — академіків Юрія Ілліча Кундієва, який очолював медицину праці, і Льва Васильовича Громашевського — корифея вітчизняної епідеміології. Учасники цих форумів мали нагоду ознайомитися з двома новими науковими виданнями, одне з яких — «Професійні інфекційні хвороби» (автори: Ю.І. Кундієв, М.А. Андрейчин, А.М. Нагорна, Д.В. Варивончик), друге — «Атлас інфекційних хвороб» за редакцією професора М.А. Андрейчина. Саме про останній йтиметься в цих нотатках. Слід зауважити, що перший український «Атлас інфекційних хвороб», підготовлений колективом авторів за редакцією тоді ще члена-кореспондента, а нині ...

For the full article you need to subscribe to the magazine.


Similar articles

On the History of Hospital and Department of Infectious Diseases in Lviv
Authors: Зінчук О.М., Яворський І.Г.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

"Actual Infectology" 3 (12) 2016
Date: 2016.11.22
Categories: Infectious diseases
Sections: Нistory of medicine
Authors: Москаленко В.Ф., ректор Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, член-кор. АМН України, д.м.н., професор Черкасов В.Г., д.м.н., професор, зав. кафедри анатомії людини Національного медичного університету імені О.О. Богомольця
"Internal medicine" 3(15)-2009
Date: 2010.05.03
Categories: Family medicine/Therapy, Therapy
Authors: Мачерет Є.Л., Коваленко О.Є., Чуприна Г.М., Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ
International neurological journal 8 (30) 2009
Date: 2010.07.24
Categories: Neurology

Back to issue