Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Emergency medicine" 8 (87) 2017

Back to issue

Microbiological substantiation of expediency of combined use of antibiotics and Decasan

Authors: Ковальчук В.П., Кондратюк В.М., Фоміна Н.С., Коваленко І.М.
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Clinical researches

print version


Summary

У статті наведено результати експериментального дослідження взаємного потенціювання протимікробної активності антисептика декаметоксин і антибіотиків при поєднаному застосуванні. Встановлено посилення протимікробної ефективності антибіотиків цефалоспоринової, карбапенемової, аміноглікозидної, фторхінолонової, поліміксинової груп у присутності декаметоксину щодо неферментуючих грамнегативних бактерій та інших мікроорганізмів. Показано можливість досягнення бактерицидного ефекту щодо плівкових форм бактерій при поєднаному впливі антибіотиків і антисептиків.

В статье представлены результаты экспериментального исследования взаимного потенцирования противомикробной активности антисептика декаметоксин и антибиотиков при совместном использовании. Установлено усиление противомикробной эффективности антибиотиков цефалоспориновой, карбапенемовой, аминогликозидной, фторхинолоновой, полимиксиновой групп в присутствии декаметоксина в отношении неферментирующих грамотрицательных бактерий и других микроорганизмов. Показана возможность достижения бактерицидного эффекта относительно пленочных форм бактерий при совместном воздействии антибиотиков и антисептиков.

The article presents the results of experimental research of synergistic antimicrobial activity of the antiseptic decamethoxin and antibiotics. The antimicrobial action of cephalosporin, carbapenem, aminoglycoside, fluoroquinolone, polymyxin groups as for non-fermenting Gram-negative bacteria and other microorganisms was established to be higher in the presence of decametoxin. The ability to achieve bactericidal effect on bacterial film forms in case of combined action of antibiotics and antiseptics was demonstrated.


Keywords

антибіотикорезистентність; плівкоутворення в бактерій; протимікробна дія

антибиотикорезистентность; пленкообразование у бактерий; противомикробное действие

antibiotic resistance; bacterial film formation; antimicrobial action


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Global priority list of antibiotic-resistant bacteria to guide research, discovery, and development of new antibiotics. The World Health Organization. — http://www.who.int/medicines/publications/global-priority-list-antibiotic-resistant-bacteria/en/ (Publication date: 27 February 2017).
2. Антибиотикорезистентность биопленочных бактерій / И.В. Чеботарь, А.Н. Маянский, Е.Д. Кончакова [и др.] // Клин. микробиол. антимикроб. химиотер. — 2012. — Т. 14, № 1. — С. 51-58.
3. Бузинна Ю.Б. Вплив четвертинних амонієвих сполук на процес елімінації плазмід антибіотикорезистентності E.coli / Ю.Б. Бузинна, Б.І. Гушилик, А.В. Парусов // ХІІІ з’їзд товариства мікробіологів України ім. С.М. Виноградського, 1–6 жовтня 2013 р.: тези доп. — Ялта, 2013. — С. 225. 
4. Визначення чутливості мікроорганізмів до антибактеріальних препаратів: Методичні вказівки. — К., 2007. — 57 с.
5. Amsden G.W., Mandell G.L., Bennett J.E., Dolin R. Tables of antimicrobial agent pharmacology //  Mandell, Douglas, and Bennett’s principles and practice of infectious diseases / Ed. by Amsden G.W., Mandell G.L., Bennett J.E., Dolin R. — 7th ed. — Philadelphia, Ph: Elsevier, 2009. — Р. 705-764.

Back to issue