Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Emergency medicine" №2(89), 2018

Back to issue

Hemodynamic control of in patients with concomitant hypertensive disease during brain aneurysm clipping

Authors: Дзюба Д.О.(1), Мельник О.Ф.(2), Яворський Ф.А.(2)
(1) — Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
(2) — КЗ КОР «Київська обласна клінічна лікарня», м. Київ, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Clinical researches

print version


Summary

У статті висвітлюється стан проблеми контролю гемодинаміки під час операцій з кліпування аневризм головного мозку при супутній гіпертонічній хворобі. Наведено дослідження корекції гемодинаміки методиками магнезіальної терапії з додаванням при необхідності розчину клонідину та інфузії розчину урапідилу у 52 пацієнтів з даною патологією. За результатами дослідження наведено переваги застосування інфузії урапідилу.

В статье описывается состояние проблемы контроля гемодинамики во время операций по клипированию аневризм головного мозга при сопутствующей гипертонической болезни. Представлено исследование коррекции гемодинамики методиками магнезиальной терапии с добавлением при необходимости раствора клонидина и инфузии раствора урапидила у 52 пациентов с данной патологией. По результатам исследования приводятся преимущества инфузии урапидила.

The article describes the state of the problem of hemodynamic control during brain aneurysm clipping in concomitant hypertensive disease. Author studies hemodynamic control by using magnesia therapy with the addition of clonidine solution and infusion of urapidil solution. Based on the results of the study, the advantages of urapidil infusion are given.


Keywords

гіпертензія; магнезія; клонідин; урапідил; кліпування аневризм

гипертензия; магнезия; клонидин; урапидил; клипирование аневризм

hypertension; magnesia; clonidine; urapidil; ane­urysm clipping


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Brown Robert D., Joseph P. Broderick. Unruptured intracranial aneurysms: epidemiology, natural history, management options, and familial screening // The Lancet Neurology. — 2014. — № 13(4). — Р. 393-404.
2. Coca Antonio. Hypertension and brain damage. — Sprin–ger, 2016.
3. Коваленко В.М., Дорогой А.П. Серцево-судинні хвороби: медично-соціальне значення та стратегія розвитку кардіології в Україні // Український кардіологічний журнал. — 2016. — Додаток № 3. — С. 5-14. 
4. Іпатов А.В. Динаміка показників первинної інвалідності внаслідок хвороб системи кровообігу в Україні (2011–2015 рр.) / А.В. Іпатов, О.М. Лисунець, І.Я. Ханюкова, Ю.В. Ткаченко, І.М. Зубко // Український терапевтичний журнал. — 2016. — № 3. — С. 67-74.
5. Aronow Wilbert S. Management of hypertension in patients undergoing surgery // Annals of Translational Medicine. — 2017. — № 5(10).
6. Rabelo Nícollas Nunes et al. Acute Arterial Hypertension in Patients undergoing Neurosurgery // Arquivos Brasileiros de Neurocirurgia: Brazilian Neurosurgery. — 2016.
7. Uchino Hiroyuki, Kazuo Ushijima, Yukio Ikeda. Neuroanesthesia and Cerebrospinal Protection. — Springer Japan, 2015.
8. Sikka Paul K., Shawn T. Beaman, James A. Street. Basic Clinical Anesthesia. — Springer, 2015.

Similar articles

Intraoperative use of urapidil in emergency gynecology
Authors: Філімонова Л.Р.(1), Пахоленко Н.П.(1), Седінкін В.А.(2), Петрова М.А.(1), Душейко О.А.(1), Первак М.Д.(1)
(1) — Комунальний заклад «Дніпропетровський обласний перинатальний центр зі стаціонаром» ДОР, м. Дніпро, Україна
(2) — Державний заклад «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна

"Emergency medicine" №3(98), 2019
Date: 2019.05.15
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Aneurysmal subarachnoid hemorrhages — a current view on the diagnosis, clinical picture, treatment
Authors: Зозуля І.С., Зозуля А.І., Волосовець А.О., Камінський А.О.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

"Emergency medicine" 8 (87) 2017
Date: 2018.02.02
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Pheochromocytoma: Hemodynamic Control Features During Laparoscopic Adrenalectomy
Authors: Кунатовський М.В. - ДУ «Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України», м. Київ, Україна
"Emergency medicine" 6 (77) 2016
Date: 2016.11.22
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Authors: Тітов І.І., Волошинський О.В., Костирко Р.Б., Кіндяк І.Р., Голуб В.В., Тітов О.І.
Івано-Франківський національний медичний університет, м. Івано-Франківськ, Україна

"Emergency medicine" 4 (75) 2016
Date: 2016.09.01
Sections: Medical forums

Back to issue