Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

 

Газета «Новости медицины и фармации» №3 (647), 2018

Вернуться к номеру

Сутність лікарського самоврядування

Авторы: Літвак А.І.
к.м.н., доцент Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України, м. Одеса, Україна

Разделы: Справочник специалиста

Версия для печати

Самоврядування — це такий тип управління, при якому об’єкт управління й суб’єкт управління збігаються, отже, люди самі управляють своїми справами. Згідно з визначенням Європейської хартії місцевого самоврядування, самоврядування — це право й спроможність місцевої громади вирішувати свої питання у власних інтересах. Це означає, що система повинна давати можливість приймати рішення у власних справах, а громада, у свою чергу, має бути готовою нести за них відповідальність [1].
У сучасній політичній науці термін «самоврядування» в першу чергу використовується для позначення відповідного стану суспільства й публічних форм організації частини його інститутів, одними з яких є органи управлінської діяльності у вільних творчих професіях. У ...

Для ознакомления с полным содержанием статьи необходимо оформить подписку на журнал.


Список литературы

1. Європейська хартія місцевого самоврядування [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_036
 
2. Комаров Ю.М. Опыт врачебного саморегулирования и самоуправления за рубежом [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://ivanovvaler.viperson.ru/articles/yuriy-komarov-opyt-vrachebnogo-samoregulirovaniya-i-samoupravleniya-za-rubezhom
 
3. Макарин А.В. Теория и история политических институтов: Учебное пособие для вузов / Под ред. проф. А.В. Макарина, проф. А.И. Стребкова. — СПб.: Изд-во С.-Петерб. гос. ун-та, 2008. — 320 с.
 
4. Мусій О.С. Чому гальмує лікарське самоврядування / О.С. Мусій // Урядовий кур’єр. — 2013. — № 107. — С. 4-5. 
 
5. Проект Закону України «Про лікарське самоврядування» (№ 345) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52254 
 
6. Черненко З. Лікарське самоврядування — міф чи реальність? [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://agency-lawmed.org/likarske-samovryaduvannya-mif-chy-realnist/ 

Похожие статьи

Управління етичним розвитком персоналу медичної організації
Авторы: Літвак А.І., к.м.н., доцент кафедри філософських та соціально-політичних наук Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, м. Одеса, Україна
Газета «Новости медицины и фармации» 11 (623) 2017
Дата: 2017.11.01
Разделы: Медицина. Врачи. Общество
Етичність поведінки медичного персоналу
Авторы: Аким Літвак,
доцент кафедри гуманітарних та соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ при Президентові України, кандидат медичних наук

Газета «Новости медицины и фармации» №1 (678), 2019
Дата: 2019.02.21
Разделы: Справочник специалиста

Вернуться к номеру