Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Emergency medicine" №3(90), 2018

Back to issue

Multifaceted unity and continuity of creative development of the academic staff of the department — the key to success of scientific and educational activities (50th anniversary of civil protection and disaster medicine department of the State Institution “Zaporizhzhia Medical Academy of Postgraduate Education of the Ministry of Health of Ukraine”)

Authors: Кочін І.В.
ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України», м. Запоріжжя, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Anniversaries

print version


Summary

Стаття присвячена аналізу діяльності кафедри цивільного захисту та медицини катастроф Державного закладу «Запорізька медична академія післядипломної освіти Міністерства охорони здоров’я України» з нагоди 50-х роковин утворення кафедри. Мета: дослідити й узагальнити досвід роботи професорсько-викладацького складу кафедри цивільного захисту та медицини катастроф, відстежити динаміку навчально-педагогічного процесу, навчально-методичної роботи і наукових здобутків, дати їм оцінку, зробити висновки для подальшого удосконалення навчального процесу й наукової діяльності. Були досліджені архівні й поточні матеріали щодо організації та діяльності ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України» і кафедри цивільного захисту та медицини катастроф за 1926–2017 рр. Проаналізовані та узагальнені матеріали навчально-методичної, педагогічної та наукової діяльності професорсько-викладацького складу.

Статья посвящена анализу деятельности кафедры гражданской защиты и медицины катастроф Государственного учреждения «Запорожская медицинская академия последипломного образования Министерства здравоохранения Украины» по случаю 50-й годовщины образования кафедры. Цель: исследовать и обобщить опыт работы профессорско-преподавательского состава кафедры гражданской защиты и медицины катастроф, отследить динамику учебно-педагогического процесса, учебно-методической работы и научных достижений, дать им оценку, сделать выводы для дальнейшего совершенствования учебного процесса и научной деятельности. Были исследованы архивные и текущие материалы по организации и деятельности ГУ «Запорожская медицинская академия последипломного образования МЗ Украины» и кафедры гражданской защиты и медицины катастроф за 1926–2017 гг. Проанализированы и обобщены материалы учебно-методической, педагогической и научной деятельности профессорско-преподавательского состава.

The article deals with the analysis of the activities of civil protection and disaster medicine department of the State Institution “Zaporizhzhia Medical Academy of Postgraduate Education of the Ministry of Health of Ukraine” on the occasion of 50th anniversary of this department. The goal is to study and summarize the experience of the academic staff of civil protection and disaster medicine department, to track the dynamics of changes in the educational and pedagogical process, educational and methodological work and scientific achievements, to eva­luate them, to draw conclusions for further improvement of the educational process and scientific activities. Archive and current materials on the organization and activity of the State Institution “Zaporizhzhia Medical Academy of Postgraduate Education of the Ministry of Health of Ukraine” and civil protection and disaster medicine department for 1926–2017 were studied. Materials of educational, methodical, pedagogical and scientific activities of the academic staff are analyzed and summarized.


Keywords

ювілей; історія; кафедра цивільного захисту та медицини катастроф; навчальний процес; науково-дослідна робота; надзвичайна ситуація; медична допомога

юбилей; история; кафедра гражданской защиты и медицины катастроф; учебный процесс; научно-исследовательская работа; чрезвычайная ситуация; медицинская помощь

anniversary; history; civil protection and disaster medicine department; educational process; research work; emergency situation; medical aid


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Короленко Л. Лучшие книги уходящего года издательства «Здоров’я». Мир книги — 2000 // Здоровье Украины. — 2000. — № 12 (декабрь 2000 г.). — С. 38.
2. Заречная А. Пособие есть, не было бы катастроф // Запорожская правда. — 2001. — № 32–33 (1 марта 2001 г.). — С. 6.
3. Запорізький державний інститут удосконалення лікарів: 75 років (1926–2001). — Запоріжжя, 2001. — С. 112-120.
4. Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 35-річчю кафедри медицини катастроф // Сильнодіючі отруйні речовини: джерела, небезпека, захист: Навчальний посібник / За ред. д.м.н., академіка І.В. Кочіна. — Запоріжжя: ЗДІУЛ, 2002. — С. 108-178.
5. Гладкий Е. Аби краще уберегти людей і території від надзвичайних ситуацій. Робота науково-методичної ради з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності населення // Надзвичайна ситуація. — 2005. — № 2. — С. 50-53.
6. Гладкий Е. Завжди в дорозі і у творчому пошуку // Надзвичайна ситуація. — 2005. — № 8. — С. 48-49.
7. Воінов М. Презентуємо посібник // Технополис. — 2006. — № 4. — С. 44.
8. Тарасюк О.О., Безкопильний І.Н. Рецензія на книгу «Научные основы эпидемиологии катастроф» / И.В. Кочин с соавт. // Запорож. мед. журнал. — 2006. — № 1 (34). — С. 181-182.
9. Ільїна В.М. Науковці про актуальні питання безпеки життєдіяльності людини // Безпека життєдіяльності. — 2009. — № 10. — С. 2-4.
10. Кочін І., Гладкий Е. «Безпека життєдіяльності» у вищій школі // Надзвичайна ситуація. — 2009. — № 11. — С. 54-57. 
11. Кочін І. Потенційні джерела надзвичайних ситуацій на території України // Надзвичайна ситуація. — 2013. — № 2. — С. 44-45.
12. Науково-освітній потенціал України. Наукові установи, підприємства та організації. Навчальні заклади. Відомі імена в освіті і науці. — Кн. 3. — К.: Український рейтинг, 2013. — 240 с. 
13. Винахідники України — еліта держави. Винаходи та інновації. — К.: Видавничий центр «Логос Україна», 2014. — 116 с. 
14. Знаменні та пам’ятні дати Запоріжжя на 2015 рік: Календар і короткі довідки з бібліографічними списками / Запорізька обласна універсальна наукова бібліотека. — Запоріжжя: А.А. Тандет, 2014. — 302 с. 
15. Протас С.В. На варті профілактики: Документально-художнє видання. — Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2014. — 264 с. 
16. З плеяди захоплених наукою та навчально-педагогічною діяльністю // Медицина неотложных состояний. — 2015. — № 5(68). — С. 148-151.
17. Вітчизняна медицина в Україні і світі. Імена. Досягнення. Перспективи / Автор-упорядник Л.М. Гаврилюк. — К.: Український рейтинг, 2016. — 144 с. 
18. Винахідники України — еліта держави. Винаходи та інновації. — К.: Видавничий центр «Логос Україна», 2016. — 148 с. 
19. Кафедра цивільного захисту та медицини катастроф. Державний заклад «Запорізька медична академія післядипломної освіти Міністерства охорони здоров’я України». 90 років плідної праці. — Запоріжжя: Агентство «Орбіта-ЮГ», 2016. — С. 67-68.
20. Літопис досягнень сучасної України: Успішні професіонали України. — К.: Альфа-Віта, 2016. — 178 с. 

Similar articles

Authors: Пацюрко Ю.1, Сирота Л.2, Любінець О.3, Пилипець Я.1, Гера Л.1 1Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф 2Львівська станція швидкої медичної допомоги 3Львівський національний університет ім. Данила Галицького
"Emergency medicine" 3(34) 2011
Date: 2011.06.15
Categories: Family medicine/Therapy, Medicine of emergency

Back to issue