Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"News of medicine and pharmacy" №4 (648), 2018

Back to issue

Стан здоров’я дитячого населення — майбутнє країни (частина 1)

Authors: Антипкін Ю.Г., Волосовець О.П., Майданник В.Г., Березенко В.С., Моісеєнко Р.О., Виговська О.В., Кривопустов С.П., Заболотько В.М., Аряєв М.Л., Абатуров О.Є., Крючко Т.О., Бекетова Г.В., Охотнікова О.М., Крамарьов С.О., Петренко В.І., Левицький А.Ф., Марушко Ю.В., Марушко Т.В., П’ятницький Ю.С., Шадрін О.Г., Муквіч О.М., Микичак І.В., Косовська Т.П., Лисак В.П., Сороколат Ю.В., Терещенко А.В., Банадига Н.В., Беш Л.В., Больбот Ю.К., Боярська Л.М., Волосянко А.Б., Гончарь М.О., Дудник В.М., Зубаренко О.В., Клименко Т.М., Колоскова О.К., Леженко Г.О., Овчаренко Л.С., Сенаторова А.С., Сміян О.І., Сорокман Т.В., Стоєва Т.В., Чернишова О.Є., Цодікова О.А., Бондаренко Т.В., Голяк М.В., Добровольська Л.О., Знак О.Р., Єфремова Н.М., Карчевич Т.Є., Лук’яненко О.В., Луньова А.В., Марченко Н.М., Михно С.Л., Писаренко С.Г., Покатілова Т.М., Рубанова Є.І., Сташко О.В., Шмалько Н.О., Щербинська К.М., Мозирська О.В.
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», м. Київ, Україна
Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
Центр медичної статистики МОЗ України, м. Київ, Україна

Sections: Specialist manual

print version

Вступ

Серед «Глобальних цілей сталого розвитку до 2030 року», визначених Організацією Об’єднаних Націй, одними з головних є добре здоров’я та благополуччя. Саме на цьому наголошував президент Європейського конгресу дитячих лікарів професор M. Burlea на Europaediatrics 2017 (м. Бухарест, Румунія, 2017), говорячи про необхідність розвитку взаєморозуміння у сфері збереження здоров’я дітей в країнах Європи з метою поліпшення якості надання медичної допомоги дитячому населенню континенту. Зовсім не випадково Europaediatrics 2017 проходив під девізом «Педіатрія будує мости по всій Європі».
Стратегічно важливим та пріоритетним завданням держави в галузі охорони здоров’я є збереження життя та здоров’я дітей, що вимагає ...

For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Лукьянова Е.М. Медицинские и педагогические аспекты проблемы сохранения здоровья детей // Междунар. мед. журнал. — 2003. — 9. — 3. — С. 6–9.
2. Антипкин Ю.Г. VI Конгресс педиатров Украины: профессиональный диалог о самом важном / Ю.Г. Антипкин, Р.А. Моисеенко, Н.В. Хайтович // Здоров’я України. — 2009. — 21. — С. 24–25.
3. Щорічна доповідь про стан здоров’я населення, санітарно-епідеміологічну ситуацію та діяльність системи охорони здоров’я. 2015 рік / За ред. В.В. Шафранського; МОЗ України, ДУ «УІСД МОЗ України». — Київ, 2016. — 450 с.
4. Майданник В.Г. Перспективи розвитку клінічної педіатрії в ХХІ столітті // Педіатрія, акушерство та гінекологія. — 2002. — 1. — С. 8–12.
5. Бесєдіна О.А. Проблеми погіршення стану здоров’я дітей і підлітків в умовах навчального закладу / О.А. Бесєдіна, Т.М. Котакова, Г.М. Даниленко // Актуальні проблеми і основні напрямки розвитку профілактичної науки і практики. — Харків, 1997. — С. 51-55.
6. Inheriting a sustainable world: Atlas on children’s health and the environment [Електронний ресурс] / World Health Organization 2017. — Design and layout by L’IV Com Sàrl, Villars-sous-Yens, Switzerland, 2017. — Режим доступу: http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2017/pollution-child-death/ru/.
7. Голубчиков М.В. Показники здоров’я населення та використання ресурсів охорони здоров’я в Україні за 2015–2016 роки / М.В. Голубчиков, В.М. Заболотько, Н.Г. Кравчук, І.Є. Стешенко, Н.Г. Руденко, І.Д. Сазонова, В.І. Велікдан // Довідник МОЗ України. — 2017. — 325 с.
8. На Донбасі через бойові дії постраждав 1 мільйон дітей [Електронний ресурс] / Прес-реліз ЮНІСЕФ Україна. — 2017. — Режим доступу: https://www.unian.ua/war/1783201-na-donbasi-cherez-boyovi-diji-postrajdav-1-milyon-ditey-yunisef.html.
9. МОЗ: Показники смертності в Україні — на надвисокому рівні [Електронний ресурс]. — Інформаційне агенство «УНІАН», 2017. — Режим доступу: www.unian.ua/society /788499-moz-pokazniki-smertnosti-v-ukrajini-na-nadvisokomu-rivni.html.
10. Лук’янова О.М. Екосистема великого промислового міста України та діти першого року життя / О.М. Лук’янова, Ю.Г. Резніченко, Ю.Г. Антипкін та ін. — Запоріжжя: Дике Поле, 2005. — 222 с.
11. Антипкін Ю.Г. Медико-психологічні та соціальні проблеми дітей групи соціального ризику, шляхи подолання / Ю.Г. Антипкін, Б.О. Безкаравайний, Є.І. Юліш, Т.А. Сіротченко, Н.В. Числовська. — Луганськ; Київ, 2008. — 136 с.
12. Коренєв Н.М., Даниленко Г.М. Здо–ров’я школярів, сьогодення та проблеми на перспективу // Охорона здоров’я України. — 2003. — 1(8). — С. 49–54.
13. Моісеєнко Р.О., Дудіна О.О., Гойда Н.Г. Аналіз стану захворюваності та поширеності захворювань у дітей в Україні за період 2011–2015 роки // Современная педиатрия. — 2017. — № 2(82). — С. 17-27.
14. Дудіна О.О. Досягнення, проблеми та шляхи вирішення в охороні здоров’я матерів та дітей // О.О. Дудіна, А.В. Терещенко / Результати діяльності галузі охорони здоров’я. — К.: 2012. — С. 35-57 с.
15. Дудіна О.О. Ситуаційний аналіз стану здоров’я дитячого населення // О.О. Дудіна, А.В. Терещенко // Вісник соціальної гігієни та організіації охорони здоров’я. — 2014. — 2(60). — С. 49-57.

Back to issue