Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"News of medicine and pharmacy" №4 (648), 2018

Back to issue

Епідеміологічні особливості хвороб органів травлення в дітей та підлітків в Україні

Authors: Скирда І.Ю., Петішко О.П., Завгородня Н.Ю.
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна

Categories: Pediatrics/Neonatology

Sections: Specialist manual

print version

Вступ

Здоров’я нації визначається насамперед станом здоров’я її дітей. Дані численних досліджень показують, що джерело виникнення відмінностей у здоров’ї дорослих треба шукати в їх дитинстві. Здоров’я дітей є інтегральним показником загального благополуччя суспільства, а також тонким індикатором усіх соціальних та екологічних негараздів [1–3].
Останнім часом ситуація зі здоров’ям дітей наблизилась до критичної: на тлі зменшення чисельності дитячого населення залишаються високими рівні захворюваності і поширеності хвороб [4]. Цьому сприяє зростання інтенсивності впливу на здоров’я дітей і підлітків факторів екологічного та медико-соціального ризику, погіршення структури харчування, зниження ефективності проведення профілактичних заходів. Зокрема, доведеним є те ...

For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Жилка К.І. Державна політика України в охороні здоров’я дітей в сучасних умовах реформування / К.І. Жилка, Н.П. Кризина // Сучасні медичні технології. — 2013. — № 2. — С. 138-139. 
2. Ольхова І.В. Аналіз захворюваності на хвороби органів травлення у дітей на регіональному рівні / І.В. Ольхова, В.В. Трохимчук // Соціальна фармація в Україні: стан, проблеми та перспективи: Мат-ли всеукр. наук.-практ. інтернет-конференції за участю міжнародних спеціалістів, 3 квітня 2013 р. — Х.: Вид-во НФаУ, 2013. — С. 177.
3. Щербаков П.Л. Детская гастроэнтерология — настоящее и будущее / П.Л. Щербаков, Ю.Ф. Лобанов // Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. — 2011. — № 1. — С. 3-8.
4. Моісеєнко Р.О. Аналіз стану захворюваності та поширеності захворювань у дітей в Україні за період 2011–2015 роки / Р.О. Моісеєнко, О.О. Дудіна, Н.Г. Гойда // Современная педиатрия. — 2017. — № 2(82). — С. 17-27. 
5. Хамитова Р.Я. Эпидемиологический анализ заболеваемости органов пищеварения населения Республики Татарстан / Р.Я. Хамитова // Успехи современного естество–знания. — 2015. — № 4. — С. 85-89.
6. Щербак В.А. Организация лечебно-профилактической помощи детям с болезнями органов пищеварения в Забайкальском крае / В.А. Щербак // Российский вестник перинатологии и педиатрии. — 2014. — № 3. — С. 99-103.
7. Шекера О.Г. Поширеність серед дітей хвороб органів травлення та виразкової хвороби дванадцятипалої кишки — актуальна проблема сімейної медицини / О.Г. Шекера, Д.В. Мельник // Семейная медицина. — 2017. — № 1(69). — С. 16-20.
8. Лазарева Л.А. Анализ заболеваемости детей и подростков болезнями органов пищеварения / Л.А. Лазарева, Е.В. Гордеева // Международный научно-исследовательский журнал. — 2017. — № 1(55), часть 1. — С. 133-135.
9. Беляева Ю.Н. Болезни органов пищеварения как медико-социальная проблема / Ю.Н. Беляева // Бюллетень медицинских Интернет-конференций. — 2013. — Т. 3, № 3. — С. 566-568.
10. Госпітальна педіатрія. Диференційна діагностика найбільш поширених захворювань органів травлення у дітей. Невідкладна допомога при основних невідкладних станах: Навчально-методичний електрон–ний посібник / Г.О. Леженко, Ю.Г. Резніченко, В.М. Компанієць та ін. — Запоріжжя: ЗДМУ, 2015. — 206 с.
11. Семенова Н.В. Болезни органов пищеварения у детей дошкольного возраста в крупном промышленном городе Сибири / Н.В. Семенова, Е.В. Щерба, Л.В. Демакова // Научное обозрение. Медицинские науки. — 2014. — № 2. — С. 132.
12. Здоровье населения и окружающая среда Минского района в 2016 году: Информационно-аналитический бюллетень / Р.Э. Ивановская, В.И. Долгопол, Я.А. Карулина и др. — Боровляны, 2017. — 114 с.
13. Рудень В.В. Методика вивчення захворюваності населення. Обчислення та оцінка показників захворюваності: Методична розробка самостійної роботи до практичного заняття з навчальної дисципліни «Соціальна медицина та організація охорони здоров’я» / В.В. Рудень, Т.Г. Гутор, І.В. Гупало. — Львів: ОД КСМ, 2012. — 38 с. 

Similar articles

Epidemiological features of diseases of the digestive system in children and adolescents in Ukraine
Authors: Скирда І.Ю., Петішко О.П., Завгородня Н.Ю.
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна

"Gastroenterology" Том 51, №4, 2017
Date: 2018.01.22
Categories: Gastroenterology
Sections: Clinical researches
Digestive system diseases: the actual problem of clinical medicine
Authors: Степанов Ю.М., Скирда І.Ю., Петішко О.П.
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна

"Gastroenterology" Том 53, №1, 2019
Date: 2019.05.06
Categories: Gastroenterology
Sections: Clinical researches
Особливості хронічних панкреатитів на Закарпатті
Authors: Коваль В.Ю., Архій Е.Й., Болдіжар О.О. - Ужгородський національний університет
"Gastroenterology" 3 (49) 2013
Date: 2013.09.19
Categories: Family medicine/Therapy, Gastroenterology
Sections: Clinical researches
Chronic inflammatory bowel diseases: epidemiological features in Ukraine
Authors: Степанов Ю.М., Скирда І.Ю., Петішко О.П.
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна

"Gastroenterology" Том 51, №2, 2017
Date: 2017.05.29
Categories: Gastroenterology
Sections: Clinical researches

Back to issue