Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"News of medicine and pharmacy" Репродуктология. Акушерство. Гинекология. Урология (641) 2018 (тематический номер)

Back to issue

ОПТИМІЗАЦІЯ ТЕРАПІЇ ЗАГРОЗЛИВОГО ВИКИДНЯ У ЖІНОК З ХРОНІЧНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ СЕЧОВИДІЛЬНИХ ШЛЯХІВ

Authors: А.В. Старовєр, Д.Г. Коньков, О.Л. Очеретна
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна

Categories: Therapy, Urology

Sections: Clinical researches

print version

Вступ

Захворювання нирок та сечовидільних шляхів посідають провідне місце серед екстрагенітальної патології, що зустрічається у вагітних жінок. Незважаючи на застосування методів лікування та профілактики, на сьогодні майже кожна 4–5-та вагітна має те чи інше захворювання нирок та сечовивідних шляхів.

Захворювання сечовидільної системи чинять несприятливий вплив на перебіг вагітності, пологів, стан плода та новонародженого. Наявність даної патології корелює зі збільшенням частоти невиношування вагітності, затримки внутрішньоутробного росту плода, внутрішньоутробного інфікування плода, прееклампсії та еклампсії тощо. Однак навіть під час фізіологічного перебігу вагітності виникають фактори, що сприяють загостренню, прогресуванню чи виникненню патологічних станів сечовидільної системи. Уже в першій половині вагітності за рахунок ...


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Медведь В.І. Неускладнені інфекції сечових шляхів у вагітних / В.І. Медведь, Л.Є. Туманова // Український медичний вісник. — 2007. — № 3(13).

2. Орджоникидзе К.В. Профилактика и лечение осложнений у беременных и родильниц с заболеваниями мочевыводящих путей / К.В. Орджоникидзе, С.Б. Петрова, А.И. Емельянова // Акушерство и гинекология. — 2009. — № 6. — С. 41-45.

3. Хилькевич Е.Г. Возможности фитотерапии при инфекции мочевых путей в акушерской практике / Е.Г. Хилькевич // Акушерство и гинекология. — 2011. — № 5. — С. 115-119.

5. Серов В.Н. Оценка опыта применения комбинированного растительного лекарственного препарата у беременных: Информационное письмо / В.Н. Серов, И.И. Баранов, Л.В. Ткаченко. — М., 2012. — 19 с.

6. Пасієшвілі Н.М. Оптимізація лікування сечових інфекцій у вагітних / Н.М. Пасієшвілі // Медицина неотложных состояний. — 2013. — № 5. — С. 92-95.

7. Наказ МОЗ України від 15. 07. 2011 р. № 417 «Про організацію амбулаторної акушерсько-гінекологічної допомоги в Україні».

8. Наказ МОЗ України від 03.11.2008 № 624 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 15 грудня 2003 року № 582 «Про затвердження клінічних протоколів з акушерської та гінекологічної допомоги», наказу МОЗ від 31.12.2004 року № 676 «Про затвердження клінічних протоколів з акушерської та гінекологічної допомоги».

9. Савустьяненко А.В. Применение золотарника обыкновенного, хвоща полевого и лапчатки гусиной (Солидагорен®) для лечения заболеваний мочевыводящих путей // Новости медицины и фармации в Украине. — 2015. — № 6(535). — С. 12-17.

10. Матайс К. Фитотерапевтическое лечение заболеваний почек и мочевыводящих путей / К. Матайс, С. Матайс // Acta medica empirica. — 1988. — № 4.

11. Хусс К. Препарат золотарника для лечения заболеваний мочевых путей / К. Хусс // Naturamed. — 1989. — № 12. — C. 730-735.

12. Черненко Д.В., Черненко В.В. Клінічна ефективність комбінованої терапії пацієнтів із сечокам’яною хворобою з використанням препарату Солідагорен // Здоровье мужчины. — 2016. — № 2. — С. 33-38.

13. Кирильчук М.Є., Ісламова О.В. Безсиптомна бактеріурія вагітних — фактор ризику перинатальних ускладнень. м. Київ.

14. Черненко В.В., Черненко Д.В., Клюс А.Л. Фитопрофилактика рецидивного нефролитиаза // Medical Nature. — 2010. — № 3. — С. 32-33.

15. Бойко А.И. Опыт применения комбинированной фитотерапии у больных с уретеролитиазом // Почки. — 2013. — № 1(03).

16. Никитин О.Д. Фитотерапия хронического рецидивирующего бактериального цистита // Семейная медицина. — 2015. — № 3(59). — С. 14-18.

17. European Goldenrod // Herbal Medicines. — 2013. — 4th edition. — 928 p.

18. Assessment report on Soidago virgaurea L. herba // European Medicines Agency. — 2008.

19. International clinical practice guidelines for the treatment of acute uncomplicated cystitis and pyelonephritis in women: A 2010 update by the Infectious Diseases Society of America and the European Society / Gupta K., Hooton T.M., Naber K.G. et al. // Clin. Infect. Dis. — 2011. — Vol. 52, № 5. — P. e103–e120. doi:10.1093/cid/ ciq257

20. Thiem B., Goślińska O. Antimicrobial activity of Solidago virgaurea L. from in vitro cultures // Fitoterapia. — 2002. — Vol. 73, № 6. — P. 514-516.

21. Koŀodziej B., Kowalski K., Kędzia B. Antibacterial and antimutagenic activity of extracts aboveground parts of three Solidago species: Solidago virgaurea L., Solidago canadensis L. and Solidago gigantea Ait // Journal of Medicinal Plants Research. — 2011. — Vol. 5, № 31. — P. 6770-6779.

22. Strehl E., Schneider W., Elstner E.F. Inhibition of dihydrofolate reductase activity by alcoholic extracts from Fraxinus excelsior, Populus tremula and Solidago virgaurea // Arzneimittelforschung. — 1995. — Vol. 45, № 2. — P. 172-173.

23. Study of the antiinflammatory activity of Populus tremula, Solidago virgaurea and Fraxinus excelsior / El Ghazaly M., Khayyal M.T., Okpanyi S.N., Arens-Corell M. // Arzneimittelforschung. — 1992. — Vol. 42. — P. 333-336.

24. Wagener H.H. Zur Pharmakologie eines Solidago Extrakthaltigen Venenmittels // Arzneimittelforschung. — 1966. — Vol. 16. — P. 859-866.

Similar articles

Some indicators of biochemical and hormonal homeostasis in internally displaced women with threatened miscarriage, living in the Luhansk region
Authors: Романенко І.Ю.
Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ, Україна

"Emergency medicine" №8(103), 2019
Date: 2020.01.27
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Особливості умовно-патогенної мікрофлори пацієнток із перинатальними втратами
Authors: Ауссі Марван — Кафедра акушерства та гінекології № 2 Донецького національного медичного університету ім. М. Горького
"Actual Infectology" 3 (4) 2014
Date: 2015.02.06
Categories: Infectious diseases
Sections: Specialist manual
Tension-type headache and migraine in women with threatened miscarriage: clinical and diagnostic aspects
Authors: Романенко І.Ю.
Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ, Україна

"Emergency medicine" Том 16, №1, 2020
Date: 2020.03.06
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches

Back to issue