Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

International neurological journal №2 (96), 2018

Back to issue

Bilateral community-acquired pneumonia on a background of multiple sclerosis and bronchial asthma

Authors: Ломей Я.І., Ігнатов О.І., Ломей Ю.Я., Остап’юк В.В.
Стрийська центральна районна лікарня, м. Сколе, Львівська область, Україна

Categories: Neurology

Sections: Specialist manual

print version


Summary

Сьогодні спостерігається тенденція до омолодження захворювань та їх поєднання, коморбідність, як-от: розсіяний склероз (РС), хронічне обструктивне запальне захворювання легень, пневмонія. Вчасне звертання рідних хворої за медичною допомогою, вміла, різнобічно спрямована інтенсивна терапія у відділенні реанімації й інтенсивної терапії (ВРІТ) привели до бажаного одужання пацієнтки від двобічної негоспітальної пневмонії (НП) із тяжким перебігом і високим ризиком летального наслідку. Події в цьому випадку відбувалися так: хронічний стрес — ослаблення захисних сил організму — нейроінфекція — РС — бронхіальна астма неконтрольована — двобічна НП IV групи тяжкого перебігу з високим летальним ризиком — інтенсивна терапія у ВРІТ — одужання — подальший контроль перебігу РС і бронхіальної астми.

Сегодня наблюдается тенденция к омоложению заболеваний и их сочетания, коморбидность, как то: рассеянный склероз (РС), хроническое обструктивное воспалительное заболевание легких, пневмония. Своевременное обращение родных больной за медицинской помощью, умелая, разносторонне направленная интенсивная терапия в отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) привели к желаемому выздоровлению пациентки от двусторонней негоспитальной пневмонии (НП) с тяжелым течением и высоким риском летального исхода. События в этом случае развивались таким образом: хронический стресс — ослабление защитных сил организма — нейроинфекция — РС — бронхиальная астма неконтролируемая — двусторонняя НП IV группы тяжелого течения с высоким летальным риском — интенсивная терапия в ОРИТ — выздоровление — дальнейший контроль течения РС и бронхиальной астмы.

Patient’s relatives seek timely medical care, and proper, comprehensive therapy in the intensive care unit leads to the desired recovery of a female patient with severe bilateral community-acquired pneumonia at high risk of death. The events in this case occurred as follows: chronic stress — weakening the body’s defenses — neuroinfection — multiple sclerosis — uncontrolled asthma — severe bilateral community-acquired pneumonia group IV, at high risk of death — therapy in the intensive care unit — recovery — follow-up control of multiple sclerosis and bronchial asthma.


Keywords

нейроінфекція; розсіяний склероз; неконтрольована бронхіальна астма; двобічна негоспітальна пневмонія тяжкого перебігу; інтенсивна всебічна терапія у ВРІТ

нейроинфекция; рассеянный склероз; неконтролируемая бронхиальная астма; двусторонняя негоспитальная пневмония тяжелого течения; интенсивная всесторонняя терапия в ОРИТ

neuroinfection; multiple sclerosis; uncontrolled asthma; severe bilateral community-acquired pneumonia; comprehensive therapy in the intensive care unit


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Дифференциальная диагностика нервных болезней: Руководство для врачей / Под ред. Г.А. Акимова и М.М. Одинака. — Изд. 3-е, испр. и дополн. — СПб.: Гиппократ +, 2004. — С. 411-413.
2. Інтернет-джерела.
3. Вибрані питання внутрішніх хвороб / За ред. проф. В.І. Вдовиченка. — Вид. 3-тє, доп. і перероб. — Львів, 2010. — С. 65-70.
4. БМЭ в 30 т. / За ред. акад. Б.В. Петровського. — 3-тє вид. — М.: Радянська енциклопедія, 1983. — Т. 21. —
С. 539-543.
5. Негрич Т.І. Запалення і нейродегенерація в патогенезі розсіяного склерозу / Негрич Т.І. // Науково-практична конференція «Карпатські читання». Матеріали. — Ужгород, 25–28 червня 2008. — С. 28-31.
6. Сучасні класифікації та стандарти лікування розповсюджених захворювань внутрішніх органів / За ред. проф. Ю.М. Мостового. — 14-те вид., доп. і перероб. — Вінниця: ДП «ДКФ», 2012. — С. 11-20, 128-136.
7. Дейкун М. Національною ідеєю має стати життя і здоров’я людини / М. Дейкун // Ваше здоров’я. — 2017. — № 3–4 (1392–1393). — С. 11.

Similar articles

Duration of mechanical ventilation and diaphragm functioning in children with acute respiratory failure
Authors: Філик О.В.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

"Emergency medicine" №3(90), 2018
Date: 2018.05.03
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Polytrauma in case of falling from the ladder
Authors: Ломей Я.І., Демкович Т.М., Ломей Ю.Я., Лещак В.В.
КЗ СРР «Сколівська ЦРЛ», м. Сколе, Україна

"Тrauma" Том 19, №6, 2018
Date: 2019.01.16
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual
Політравма при падінні з драбини
Authors: Ломей Я.І., Демкович Т.М., Ломей Ю.Я., Лещак В.В.
КЗ СРР «Сколівська ЦРЛ», м. Сколе, Україна

"News of medicine and pharmacy" №8 (695), 2019
Date: 2019.07.30
Sections: Clinical researches
Authors: Ю.М. САКУН, П.Б. КОВАЛЬ, О.М. МАРТИНЮК, А.М. СТРОКАНЬ; Клінічна лікарня «Феофанія» Державного управління справами
"Internal medicine" 2(2) 2007
Date: 2007.10.15
Categories: Anesthesiology and intensive therapy, Cardiology

Back to issue