Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"News of medicine and pharmacy" №6 (655), 2018

Back to issue

Інформаційний лист. Про нововведення в системі охорони здоров’я. Спосіб оцінки ризику остеопорозу та його ускладнень

Authors: Поворознюк В.В., Григор’єва Н.В., Дзерович Н.І., Бистрицька М.А., Поворознюк Вас.В., Мусієнко А.С., Солоненко Т.Ю.
ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ, Україна

Sections: Specialist manual

print version

Спосіб оцінки ризику остеопорозу та його ускладнень на первинному рівні медичної допомоги

☼ Суть впровадження: пропонується диференційований підхід до оцінки структурно-функціонального стану кісткової тканини в пацієнтів старших вікових груп з високим ризиком остео–поротичних переломів на третинному (високоспеціалізованому) рівні медичної допомоги.
Пропонується для впровадження в практику відділень травматології та ортопедії міських та обласних лікарень, науково-дослідних інститутів, спеціалізованих центрів остеопорозу.
У даний час доведено, що показник мінеральної щільності кісткової тканини (МЩКТ), визначений за допомогою двохенергетичної рентгенівської абсорбціометрії (ДРА), є важливим, проте не єдиним критерієм у визначенні ризику остеопоротичних переломів. У зв’язку з необхідністю поліпшення діагностики порушень структурно-функціонального стану кісткової тканини та ...

For the full article you need to subscribe to the magazine.



Back to issue