Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"News of medicine and pharmacy" №6 (655), 2018

Back to issue

Інформаційний лист. Про нововведення в системі охорони здоров’я. Спосіб оцінки ризику остеопорозу та його ускладнень

Authors: Поворознюк В.В., Григор’єва Н.В., Дзерович Н.І., Бистрицька М.А., Поворознюк Вас.В., Мусієнко А.С., Солоненко Т.Ю.
ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ, Україна

Sections: Specialist manual

print version

Спосіб оцінки ризику остеопорозу та його ускладнень на первинному рівні медичної допомоги

☼ Суть впровадження: пропонується диференційований підхід до оцінки структурно-функціонального стану кісткової тканини в пацієнтів старших вікових груп з високим ризиком остео–поротичних переломів на третинному (високоспеціалізованому) рівні медичної допомоги.
Пропонується для впровадження в практику відділень травматології та ортопедії міських та обласних лікарень, науково-дослідних інститутів, спеціалізованих центрів остеопорозу.
У даний час доведено, що показник мінеральної щільності кісткової тканини (МЩКТ), визначений за допомогою двохенергетичної рентгенівської абсорбціометрії (ДРА), є важливим, проте не єдиним критерієм у визначенні ризику остеопоротичних переломів. У зв’язку з необхідністю поліпшення діагностики порушень структурно-функціонального стану кісткової тканини та ...

For the full article you need to subscribe to the magazine.


Similar articles

Інформаційний лист Про нововведення в системі охорони здоров’я Алгоритм діагностики остеопорозу та його ускладнень на вторинному (спеціалізованому) рівні медичної допомоги
Authors: Поворознюк В.В., Григор’єва Н.В., Дзерович Н.І., Балацька Н.І., Бистрицька М.А., Поворознюк Вас.В., Мусієнко А.С., Іваник О.С.
ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ, Україна

"Pain. Joints. Spine." Том 8, №1, 2018
Date: 2018.06.04
Categories: Rheumatology, Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual
Українська версія FRAX: критерії діагностики й лікування остеопорозу
Authors: Поворознюк В.В.(1), Григор’єва Н.В.(1), Kanis J.A.(2), Johansson H.(2), McCloskey E.V.(2)
(1) — Український науково-медичний центр проблем остеопорозу, ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ, Україна
(2) — University of Sheffield Medical School, Beech Hill Road, Sheffield S10 2RX, UK

"News of medicine and pharmacy" №2 (714), 2020
Date: 2020.03.31
Sections: Clinical researches
Інформаційний лист Про нововведення в системі охорони здоров’я Спосіб оцінки ризику остеопорозу та його ускладнень на первинному рівні медичної допомоги
Authors: Поворознюк В.В., Григор’єва Н.В., Дзерович Н.І., Орлик Т.В., Бистрицька М.А., Поворознюк Вас.В., Мусієнко А.С., Іваник О.С.
ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ, Україна

"Pain. Joints. Spine." Том 8, №1, 2018
Date: 2018.06.04
Categories: Rheumatology, Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual

Back to issue