Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

 

"News of medicine and pharmacy" №6 (655), 2018

Back to issue

ГПМК у вертебробазилярному басейні на фоні вродженої аномалії хребтової артерії

Authors: Ломей Я.І.(1), Паробок Т.П.(1), Ломей Ю.Я.(1), Столяр Г.Л.(2)
1 - КЗ СРР «Сколівська ЦРЛ», м. Скола, Україна
2 - КЗ ЛОР «Львівське обласне патологоанатомічне бюро», м. Львів, Україна

Sections: Specialist manual

print version


Summary

У загальній структурі захворюваності та смертності ураження серцево-судинної системи посідають одне з перших місць. Артеріальна гіпертензія (АГ) — одне з найбільш поширених і соціально значущих захворювань у клінічній медицині. Поширеність її в  популяції, за даними епідеміологічних досліджень, становить приблизно 40 %, а серед осіб похилого віку збільшується до 60–70 %. При АГ головний мозок (ГМ) поряд із серцем, нирками належить до органів-мішеней [3].
Інсульт перетворився на глобальну проблему всього людства. Він очолює переліки хвороб, що призводять до втрати працездатності та інвалідності. Однак однією з головних причин останніх іноді буває не стільки сама хвороба, скільки відсутність повноцінної реабілітації.
Наведено повчальний клінічний випадок з нашої практичної роботи — розвиток фатального гострого порушення мозкового кровообігу (ГПМК) у вертебробазилярному басейні (гострий атеротромбоз а.basilaris) на тлі АГ, зумовленої вродженою гіпоплазією правої хребтової артерії (ХА). У хворого К. простежується поліморбідність, наявність декількох захворювань, причому таких, про які він може і не здогадуватись (вроджена гіпоплазія правої ХА, перенесення на ногах гострого інфаркту міокарда). У нього спостерігається синдром взаємного обтяження, цілого каскаду, ланцюга патологічних взаємозалежних і взаємообумовлених перетворень, коли попередній етап був майданчиком/платформою для старту наступного, більш тяжкого за перебігом і наслідками. Хворий належним чином не контролював перебіг захворювання, лікувався спорадично, час від часу, за погіршення стану. Занедбані патологічні стани, швидше закінчуються плачевними, небажаними наслідками. Тут мінімум витрачених зусиль для збереження здоров’я і лікування захворювання призвів до максимуму в кінцевому підсумку, але із знаком мінус. Цьому можна було запобігти, якби хворий знав, що у нього наявні вроджені вади, які можуть спричинити ускладнення стану його здоров’я, і стежив за своїм здоров’ям. Хвороба пацієнта К. була «запрограмована» із самого його народження.


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Ломей Я.І. Велика, гігантська грижа стравохідного отвору діафрагми на тлі вродженого гіпотиреозу / Я.І. Ломей, І.І. Цюк, Ю.Я. Ломей // Екстрена медицина: від науки до практики. — 2017. — № 1(22). — С. 69.
2. Вазавітал — природний захист системи кровообігу // Лечебные письма. — 2017. — № 16(384). — С. 11.
3. Доценко М.Я. Артеріальна гіпертензія і хвороба малих судин: сучасні аспекти / М.Я. Доценко, Л.В. Герасименко, С.С. Боєв, І.А. Шехунова // Therapia. Український медичний вісник. — 2017. — № 9(123). — С. 14-15.
4. Шевага В.М. Неврологічні прояви захворювань судин головного мозку / В.М. Шевага, А.В. Паєнок, Б.В. Задорожна // Невропатологія: підручник. — Друге видання, перероблене і доповнене. — К.: Медицина, 2009. — С. 83, 91.
5. Пецух Л. Розумний, як неандерталець / Л. Пецух // Експрес. — 2017. — № 84(9575). — С. 24.
6. Руженцова Т. Блискавичний і небезпечний. Грип. / Т. Руженцова // Попередження плюс Україна. — 2017. — № 11(146). — С. 14.
7. Приходько Т. Роль сімейного лікаря в реабілітації після інсульту / Т. Приходько // Ваше здоров’я. — 2017. — № 27–28 (1416–1417). — С. 22.
8. Гаркуша Г.Г. З чого почати лікування? / Г.Г. Гаркуша // Лечебные письма. — 2017. — № 14(382). — С. 15.
9. Біляковська Х. Наші діти курять / Х. Біляковська // Експрес. — 2017. — № 84(9575). — С. 1, 10.
10. Ломей Я.І. «Розколовся, наче гарбуз». Повторна закрита черепно-мозкова травма з переломом склепіння черепа  Я.І. Ломей, І.Я. Равлінко, Ю.Я. Ломей, О.І. Ігнатов // Міжнародний неврологічний журнал. — 2016. — № 6(84). — С. 130.
11. Островський М.М. Успіх — це командна гра! / М.М. Островський // Therapia. Український медичний вісник. — 2017. — № 9(123). — С. 6.

Similar articles

Облітеруючий тромбангіїт нижніх кінцівок —  хвороба Вінівартера — Бюргера
Authors: Ломей Я.І., Лудин В.І., Цюк І.І., Ломей Ю.Я. - Стрийська ЦРЛ, Львівська область; КЗ ЛОР Львівське обласне бюро судово-медичної експертизи
"Emergency medicine" 4 (59) 2014
Date: 2014.07.09
Categories: Medicine of emergency
Sections: Specialist manual
Authors: Ломей Я.І., Цюк І.І., Ломей Ю.Я. Сколівська ЦРЛ Львівської області Бюро судово­медичної експертизи ГУОЗ ЛОДА
"Emergency medicine" 7-8 (38-39) 2011
Date: 2012.01.12
Categories: Family medicine/Therapy, Medicine of emergency
Medotilin effect on brain functionality in patients after acute ischemic stroke
Authors: Тещук В.Й., Тещук Н.В.
Військово-медичний клінічний центр Південного регіону України, м. Одеса, Україна

International neurological journal 3 (89) 2017
Date: 2017.07.07
Categories: Neurology
Sections: Clinical researches
Hemispheric features of Medotilin and quantum resonance magnetic therapy influence on the brain bioelectrical activity of the patients after acute cerebrovascular accidents
Authors: Тещук В.Й., Тещук Н.В.
Військово-медичний клінічний центр Південного регіону України, м. Одеса, Україна

"Emergency medicine" 2 (81) 2017
Date: 2017.05.15
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches

Back to issue