Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"News of medicine and pharmacy" №7 (657), 2018

Back to issue

Гіпертермічні синдроми: етіологія, патогенез, діагностика та інтенсивна терапія

Authors: Бондар М.В., Пилипенко М.М., Овсієнко Т.В., Невмержицький І.М.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Sections: Specialist manual

print version

Визначення та узагальнення

У випадках надмірних теплових навантажень (зовнішнє перегрівання, надмірна продукція ендогенного тепла), які перевищують можливості тепловіддачі, затримка тепла в організмі викликає гіпертермію. За таких умов підвищення температури тіла переноситься значно важче, ніж під час лихоманки. У випадках гіпертермії всі ефекторні процеси тепловіддачі інтенсифікуються максимально, тоді як у випадках лихоманки, навпаки, тепловіддача зменшується [1].
Вирізняють наступні гіпертермічні синдроми: теплове виснаження, класичний тепловий інсульт (ТІ) у результаті зовнішнього перегріву організму (тепловий удар), тепловий інсульт у результаті фізичного навантаження і медикаментозно зумовлена гіпертермія — злоякісна гіпертермія, нейролептичний злоякісний синдром і серотоніновий синдром. Від гіпертермічних синдромів, зокрема теплового удару, в світі гине більше ...

For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Бондар М.В. Клінічна фізіологія терморегуляції // Анестезіологія та інтенсивна терапія / Під ред. проф. І.П. Шлапака. — К.: Ніка Прінт, 2013. — С. 224-227.
2. Morch S.S., Andersen J.D.H., Bestle M.H. Heat Stroke: A Medical Emergency Appearing in New Regions // Case Rep. Crit. Care. — 2017. — № 2017. — Р. 6219236.
3. Leon L.R., Bouchama A. Heat stroke // Compr. Physiol. — 2015. — № 5(2). — Р. 611-47.
4. Glazer J.L. Heat stroke // BMJ Best Practice. — 2016. — bestpractice.bmj.com.
5. Gaudio F.G., Grissom C.K. Cooling Methods in Heat Stroke // J. Emerg. Med. — 2016. — № 50(4). — Р. 607-16.
6. Helman R.S. Heat Stroke Treatment & Management. Medsca–pe, 2017. — https://emedicine.medscape.com/article/166320-treatment.
7. Бишовець С.М. Злоякісна гіпертермія // Анестезіологія та інтенсивна терапія / Під ред. проф. І.П. Шлапака. — К.: Ніка Прінт, 2013. — С. 234-236.
8. Bhanushali N.J., Tuite P.J. The evaluation and management of patients with neuroleptic malignant syndrome // Neurol. Clin. North. Am. — 2004. — Vol. 22. — P. 389-411.
9. Boyer E.H., Shannon M. The serotonin syndrome // N. Engl. J. Med. — 2005. — Vol. 352. — P. 1112-1120.

Similar articles

Hyperthermic syndrome: etiology, pathogenesis, diagnosis and intensive care
Authors: Бондар М.В., Пилипенко М.М., Овсієнко Т.В., Невмержицький І.М.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

"Emergency medicine" №2(89), 2018
Date: 2018.04.12
Categories: Medicine of emergency
Sections: Specialist manual
Злоякісна гіпертермія
Authors: Бишовець С.М. - Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ
"Emergency medicine" 7 (54) 2013
Date: 2014.01.08
Categories: Medicine of emergency
Sections: Specialist manual
Лихоманка при гострому інсульті: проблеми діагностики та лікування
Authors: Галушко О.А.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

"News of medicine and pharmacy" 14 (594) 2016
Date: 2016.12.28
Categories: Neurology
Sections: Specialist manual
Fever in Acute Stroke: Problems of Diagnosis and Treatment
Authors: Галушко О.А. - Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
"Emergency medicine" 5 (76) 2016
Date: 2016.09.12
Categories: Medicine of emergency
Sections: Specialist manual

Back to issue