Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

International journal of endocrinology Том 14, №3, 2018

Back to issue

Новини ендокринології

Останніми роками коморбідність, тобто наявність двох і більше захворювань в однієї особи, становить значний економічний і медико-соціальний тягар для суспільства, що постійно зростає. При цьому необхідні подальші дослідження для оцінки статевих відмінностей коморбідності для розробки спеціальних методів профілактики й лікування поєднаних захворювань. У зв’язку з цим великий інте–рес становлять нещодавно опубліковані результати великомасштабного проспективного дослідження UK Biobank, які показали, що хоча абдомінальний тип ожиріння і трапляється частіше в чоловіків, він небезпечніший для жінок унаслідок більш високого ризику інфаркту міокарда (ІМ).
Ожиріння — найпоширеніший чинник ризику формування хронічних захворювань, включаючи ІМ, що залишається основною причиною смерті людей у всьому світі ...

For the full article you need to subscribe to the magazine.


Similar articles

Appeal of Editor-in-Chief
Authors: Володимир Іванович Паньків
International journal of endocrinology Том 15, №1, 2019
Date: 2019.04.10
Categories: Endocrinology
Sections: In the first person
Корекція клімактеричних розладів у жінок   із надмірною вагою та ожирінням
Authors: Богослав Ю.П., Сапожак І.Н., Зоркова О.В., Кирилюк Г.П., Ананьєва Т.В., Донецький національний медичний університет ім. М. Горького, НДІ медичних проблем сім’ї, м. Донецьк
"Medical and social problems of family" 1 (том 18) 2013
Date: 2013.04.15
Categories: Obstetrics and gynecology, Endocrinology
Sections: Clinical researches
Cardiovascular prevention
Authors: Cкибчик В.А., Соломенчук Т.М.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

"Hypertension" №2 (58), 2018
Date: 2018.05.23
Categories: Cardiology
Sections: Specialist manual

Back to issue