Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"News of medicine and pharmacy" №8 (658), 2018

Back to issue

Антибіотикорезистентність збудників негоспітальних інфекцій нижніх дихальних шляхів. Подолання? Контроль. Попередження!

Authors: Дзюблик Я.О., д.м.н., провідний науковий співробітник
ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України», м. Київ, Україна

Categories: Therapy

Sections: Specialist manual

print version


Summary

Антибіотикотерапія — це, без сумніву, один з найвидатніших винаходів ХХ століття, вплив якого на розвиток медицини та людського суспільства неможливо переоцінити. Утім, неконтрольоване використання антибіотиків і нескінченна генетична гнучкість мікроорганізмів призвели до виникнення й швидкого поширення антибіотикорезистентності. Антибіотико­резистентність — це здатність бактерій набувати нечутливості до протимікробних засобів, що виникла еволюційним шляхом під селекційним тиском застосування антибіотиків. Проблема стійкості до антибіотиків сьогодні набула глобального масштабу й розглядається урядами економічно розвинених країн як загроза національній безпеці. Багатьма експертами підтримується теза про наближення людства до постантибіотичної ери, тобто повернення до часів, коли незначна інфекція або травма могли виявитися смертельними.


For the full article you need to subscribe to the magazine.Back to issue