Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"News of medicine and pharmacy" №8 (658), 2018

Back to issue

Антибіотикорезистентність збудників негоспітальних інфекцій нижніх дихальних шляхів. Подолання? Контроль. Попередження!

Authors: Дзюблик Я.О., д.м.н., провідний науковий співробітник
ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України», м. Київ, Україна

Categories: Therapy

Sections: Specialist manual

print version


Summary

Антибіотикотерапія — це, без сумніву, один з найвидатніших винаходів ХХ століття, вплив якого на розвиток медицини та людського суспільства неможливо переоцінити. Утім, неконтрольоване використання антибіотиків і нескінченна генетична гнучкість мікроорганізмів призвели до виникнення й швидкого поширення антибіотикорезистентності. Антибіотико­резистентність — це здатність бактерій набувати нечутливості до протимікробних засобів, що виникла еволюційним шляхом під селекційним тиском застосування антибіотиків. Проблема стійкості до антибіотиків сьогодні набула глобального масштабу й розглядається урядами економічно розвинених країн як загроза національній безпеці. Багатьма експертами підтримується теза про наближення людства до постантибіотичної ери, тобто повернення до часів, коли незначна інфекція або травма могли виявитися смертельними.


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Similar articles

Антибіотикорезистентність мікроорганізмів: механізми розвитку й шляхи запобігання
Authors: Бондар М.В., Пилипенко М.М., Свінтуковський М.Ю., Харченко Л.А., Превисла О.М., Цвик І.М. - Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, кафедра анестезіології та інтенсивної терапії, м. Київ, Україна
"News of medicine and pharmacy" 9 (583) 2016
Date: 2016.10.03
Sections: Specialist manual
Ten-year evolution of the microbial landscape and current trends in the formation of antibiotic resistance in general intensive care units of Kyiv
Authors: Лоскутов О.А., Бондар М.В., Овсієнко Т.В.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

"Emergency medicine" №2(89), 2018
Date: 2018.04.13
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Modern approaches to the treatment of urinary tract infection in children  taking into account bacterial biofilm formation
Authors: Добрик О.О.(1), Секунда М.О.(2), Деркач І.М.(2), Горгота О.М.(2), Халанія Р.Є.(2), Добрик Д.С.(1)
(1) — Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна
(2) — Львівська міська дитяча клінічна лікарня, м. Львів, Україна

"Child`s Health" Том 12, №4, 2017
Date: 2017.08.01
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Authors: Ф.С. Глумчер, д.м.н., професор, завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії; С.О. Дубров, к.м.н., Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
"Internal medicine" 2(8) 2008
Date: 2008.09.03
Categories: Pulmonology, Antibacterial therapy
Sections: Specialist manual

Back to issue