Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря
день перший день другий

UkraineNeuroGlobal


UkraineCardioGlobal

Сучасні тренди діагностики і лікування в стоматології

Актуальні інфекційні захворювання день перший день другий

Травма та її наслідки

UkraineOncoGlobal

Всесвітній день боротьби із запальними захворюваннями кишечника
день перший
день другий

UkrainePediatricGlobal

Національна школа терапевтів України
день перший ЗАЛА СИНЯ
день перший ЗАЛА БОРДО
день другий ЗАЛА СИНЯ <
день другий ЗАЛА БОРДО

Жінка та війна: формули виживання

Коморбідний ендокринологічний пацієнт

Міжнародний ендокринологічний журнал Том 14, №4, 2018

Повернутися до номеру

Стан когнітивних функцій у хворих на розсіяний склероз із супутньою патологією щитоподібної залози

Автори: Кривецька І.І.
Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

Рубрики: Ендокринологія

Розділи: Медичні форуми

Версія для друку

Буковина, зокрема Чернівецька область, є ендемічною зоною з низьким умістом йоду в навколишньому середовищі та високими показниками частоти захворювань щитоподібної залози (ЩЗ). За даними літератури, зміни структури та функції ЩЗ у хворих на розсіяний склероз (РС) виникають частіше, ніж у інших неврологічних хворих, і проявляються в першу чергу вузловим зобом і субклінічним гіпотиреозом. Хворих зі зниженою функціональною здатністю ЩЗ, як і хворих на РС, турбують порушення пам’яті, уваги, зниження фізичної й розумової активності.
Мета дослідження: вивчення стану вищих психічних функцій у хворих на ремітуюче-рецидивуючий РС із супутньою патологією ЩЗ за допомогою нейропсихологічного тестування. 
Матеріали та методи. У дослідження були включені 33 хворі з уперше встановленим РС, серед них 21 жінка та 12 чоловіків. Середній вік хворих становив 32,0 ± 0,4 року. Середня тривалість захворювання до моменту обстеження — 36,30 ± 3,74 місяця. Хворі були розподілені на три групи: 1-ша група — хворі, у яких виявлений зоб зі збереженою функцією ЩЗ, 2-га група — хворі, у яких виявлений зоб із субклінічним гіпотиреозом, 3-тя група — хворі без ознак патологічних змін ЩЗ. Групи гомогенні за статтю, але не гомогенні за віком. Тяжкість захворювання оцінювали за шкалою функціональних систем (Functional Systems Score — FSS) та розширеною шкалою інвалідизації (Kurtzke’s Expanded Disability Status Scale — EDSS): на момент обстеження вона становила 3,50 ± 0,24 бала. Нейропсихологічне обстеження включало: тест запам’ятовування 10 слів — для оцінки короткочасної пам’яті; коректурну пробу — для оцінки уваги; навички рахунку, стійкість уваги оцінювали за допомогою тесту віднімання від 100 по 7; у тесті рахунку за Крепеліним для оцінки продуктивності розумової діяльності та втомлюваності розраховувався коефіцієнт працездатності. Слуховий тест на складання у заданому темпі (Paced Auditory Serial Addition Test — PASAT-3) дав можливість оцінити навички рахунку, швидкість опрацювання інформації та здатність короткочасно її зберігати, стійкість уваги.
Результати. Психологічне тестування виявило відхилення результатів від норми в усіх обстежуваних хворих, що свідчить про наявність когнітивних порушень. Кількість слів у тесті запам’ятовування 10 слів після кожного повторення була меншою за встановлені нормативи. Відхилення показників від норми наростало в процесі виконання тесту, що свідчить про швидке виснаження процесів запам’ятовування, й було найбільшим у пацієнтів 2-ї групи. Згідно з результатами коректурної проби час, який витрачали пацієнти на виконання тесту, був більшим, а показник сенсомоторного аналізатора меншим за нормативні значення. При відніманні від 100 по 7 у всіх пацієнтів середній показник часу, що був витрачений на виконання тесту, і час однієї дії рахунку виявились більшими від норми. Найбільша кількість пацієнтів мали відхилення від нормативних показників за тестом PASAT-3: 1-ша група — 57 %, 2-га група — 78 % та 3-тя група — 48 % хворих.
Висновки. При психологічному обстеженні в усіх хворих виявлено такі когнітивні порушення: збільшення часу на виконання інтелектуально-мнестичного завдання, зниження концентрації уваги, швидке виснаження психічних процесів, порушення короткочасної пам’яті. Сумарний показник за тестом PASAT-3 значно нижчий у групі пацієнтів із супутньою патологією ЩЗ і гіпотиреозом.


Повернутися до номеру