Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

International journal of endocrinology Том 14, №4, 2018

Back to issue

Коморбідність у психіатричній практиці

Authors: Русіна С.М., Карвацька Н.С., Нікоряк Р.А.
Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

Categories: Endocrinology

Sections: Medical forums

print version

Останніми роками лікарі різних спеціальностей дедалі більше уваги приділяють особливостям діагностики, лікуванню та веденню пацієнтів із поєднанням двох і більше захворювань. Безсумнівний і виправданий інтерес дослідників до питань поліморбідності та коморбідності при психічних захворюваннях зберігається протягом декількох десятиліть.
У загальній структурі терапевтичної патології поліморбідні та коморбідні стани посідають провідне місце. Поширеність поєднаної патології у терапевтичних і психіатричних пацієнтів постійно зростає. Сьогодні пацієнтів, які б страждали від одного захворювання і особливо у класичному варіанті його перебігу, практично немає. Однією з головних особливостей сучасної клінічної медицини є той факт, що більшість захворювань дедалі частіше втрачають свій мононозологічний характер і набувають статусу коморбідності ...

For the full article you need to subscribe to the magazine.Back to issue