Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

International journal of endocrinology Том 14, №4, 2018

Back to issue

Вплив голкорефлексотерапії на стан показників окиснювальної та антиоксидантної систем у крові хворих на діабетичну енцефалопатію

Authors: Яремчук О.Б.
Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

Categories: Endocrinology

Sections: Medical forums

print version

Роль вільнорадикальних окиснювальних процесів у розвитку патології у даний час загальноприйнятою в усьому світі. Відомо, що найсприятливіші умови для розвитку вільнорадикальної патології існують у головному мозку. Найбільш високий уміст ліпідів і води, максимальне споживання кисню, наявність розвинутої системи біологічних мембран роблять головний мозок особливо чутливим до окиснювального ушкодження. Провідна роль продуктів ліпопероксидації — активних форм кисню (АФК), радикалів і пероксидів — у патогенезі ішемії загальновизнана й обґрунтовує застосування в лікуванні інгібіторів пероксидного окиснення ліпідів, антирадикальних і антиоксидантних засобів. Голкорефлексотерапія (ГРТ) є безпечним, економічно привабливим методом лікування. Зважаючи на дані про позитивний вплив ГРТ на стан окисно-відновних процесів, доцільне вивчення антиоксидантної дії ГРТ ...

For the full article you need to subscribe to the magazine.


Similar articles

Authors: Коновчук В.М., Ковтун А.І., Карпо П.М., Сажин А.П., Аносов А.Є.
ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

Date: 2019.04.15
Categories: Medicine of emergency
Sections: Medical forums
Authors: Н.В. Васильєва, В.М. Пашковський, І.І. Кричун, О.П. Іванюк, Буковинський державний медичний університет, Україна
International neurological journal 4(8) 2006
Date: 2008.04.08
Categories: Neurology
Sections: Clinical researches
Authors: В.А. Маслянко, І.І. Білоус, Л.Б. Павлович, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
International journal of endocrinology 3(15) 2008
Date: 2008.11.27
Categories: Neurology, Endocrinology
Sections: Clinical researches
Authors: Яремчук О.Б., Васильєва Н.В.
Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

International journal of endocrinology Том 14, №4, 2018
Date: 2018.08.28
Categories: Endocrinology
Sections: Medical forums

Back to issue