Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря
день перший день другий

UkraineNeuroGlobal


UkraineCardioGlobal

Сучасні тренди діагностики і лікування в стоматології

Актуальні інфекційні захворювання день перший день другий

Травма та її наслідки

UkraineOncoGlobal

UkrainePediatricGlobal

Національна школа терапевтів України
день перший ЗАЛА СИНЯ
день перший ЗАЛА БОРДО
день другий ЗАЛА СИНЯ <
день другий ЗАЛА БОРДО

Жінка та війна: формули виживання

Коморбідний ендокринологічний пацієнт

Газета "Новини медицини та фармації" №12 (667), 2018

Повернутися до номеру

Резолюція XX (щорічної) Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання педіатрії», присвяченої пам’яті члена-кореспондента НАН, НАМН України, професора В.М. Сідельникова 19–21 вересня 2018 року (м. Харків)


Резюме

ХХ щорічна Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання педіатрії», присвячена пам’яті члена-кореспондента НАН, НАМН України професора В.М. Сідельникова, відбулась 19–21 вересня у м. Харкові на базі Харківського національного медичного університету.
Зазначена конференція є традиційною та проходить під егідою МОЗ України, Асоціації педіатрів України, Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Цього року в її роботі брали участь 1400 дитячих та сімейних лікарів, були представлені педіатричні кафедри усіх закладів вищої освіти МОЗ України та всіх трьох академій післядипломної медичної освіти, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології ім. акад. О.М. Лук’янової НАМН України», ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України» та ін.

У відкритті цього традиційного масштабного педіатричного форуму брали участь представники Асоціації педіатрів України, НАМН України, Департаменту охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології ім. акад. О.М. Лук’янової НАМН України», Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, Харківського національного медичного університету та Харківської медичної академії післядипломної освіти.
Читання включали 4 пленарні та 2 секційні засідання, було заслухано 97 наукових доповідей та 58 стендових презентацій від провідних вітчизняних та іноземних вчених, присвячених актуальним питанням організації педіатричної охорони здоров’я, діагностики, лікування та профілактики найбільш поширеної неінфекційної та інфекційної патології дитячого віку, імунопрофілактики як складової національної безпеки нашої держави, запобігання поліпрагмазії, стримування антибіотикорезистентності, раціональної фармакотерапії на засадах доказової медицини, питанням вигодовування дітей та подальшого розвитку педіатричної освіти та науки. Окремі засідання форуму були присвячені доповідям молодих вчених щодо інновацій у педіатрії та актуальних питань дитячої кардіоревматології.
У межах конференції відбулась щорічна науково-методична нарада «Актуальні питання викладання педіатрії у вищих закладах освіти та закладах післядипломної освіти», у роботі якої брали участь понад 75 осіб із різних регіонів України — завідувачі та викладачі педіатричних кафедр із 14 закладів вищої освіти та закладів післядипломної освіти МОЗ та МОН України. Протягом її роботи пройшли презентації досвіду Національного медичного університету імені О.О. Богомольця в запровадженні об’єктивно структурованого клінічного іспиту (OSCE) для майбутніх дитячих лікарів та заслухані звіти завідувачів опорними педіатричними кафедрами щодо виконаної роботи протягом звітного періоду.
Учасники конференції висловили впевненість, що покращанню освітньої діяльності закладів вищої освіти щодо підготовки дитячих лікарів сприятиме якнайшвидше затвердження нових стандартів підготовки за спеціальністю 228 «педіатрія».

Учасники конференції відзначають, що:

► стан здоров’я дитячого населення країни не може вважатися задовільним; захворюваність та поширеність хвороб у дітей України залишаються вищими, ніж у країнах Європи;
► понад 200 тисяч дітей у власній країні стали біженцями і потребують особливої уваги з боку держави та медико-соціальних служб;
► в Україні зменшується народжуваність та спостерігається тенденція до зростання малюкової смертності, зокрема, внаслідок впливу наслідків триваючої агресії на Донбасі;
► найбільш незадовільні показники стану здоров’я дитячого населення спостерігаються в м. Києві та Київській, Івано-Франківській, Житомирській та Дніпропетровській областях, великих промислових регіонах та північних областях, які зазнали та продовжують зазнавати негативного впливу аварії на ЧАЕС. Найменші показники захворюваності та поширеності дитячих хвороб спостерігаються в Закарпатській, Чернівецькій та Херсонській областях;
► протягом останніх років звертає на себе увагу найвище збільшення захворюваності та поширеності в дітей новоутворень, хвороб ендокринної системи, хвороб кровообігу, хвороб сечової системи, хвороб кістково-м’язової системи, уроджених аномалій, деформацій та хромосомних аномалій, хвороб вуха та соскоподібного відростка та хвороб органів дихання;
► обсяги охоплення дитячого населення країни вакцинопрофілактикою залишаються недостатніми, що може призвести до епідемічних спалахів, зокрема дифтерії;
► обсяги підготовки студентів у закладах вищої освіти за спеціальністю «педіатрія» є недостатніми та такими, що не відповідають потребам галузі, що реформується;
► у чотирьох закладах вищої освіти підготовка дитячих лікарів взагалі відсутня;
► внаслідок зазначеного кількість дитячих лікарів зменшується, а укомплектованість їх посад становить лише 76 %;
► підготовлений робочою групою фахівців «Галузевий стандарт вищої освіти підготовки на другому (магістерському) рівні магістра в галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 228 «педіатрія» досі не затверджений в установленому порядку.
Враховуючи вищевикладене та необхідність постійної уваги до педіатричної охорони здоров’я, учасники ХХ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання педіатрії», присвяченої пам’яті члена-кореспондента НАН, НАМН України професора В.М. Сідельникова, вважають за потрібне звернутись до усіх зацікавлених сторін стосовно таких заходів та пропозицій:
 Розробити загальнодержавну програму, спрямовану на захист прав дітей України.
► Надати особливий пріоритет якісній та доступній медико-профілактичній допомозі дітям, які постраждали та були евакуйовані із зони АТО.
► З метою збереження здоров’я наступних поколінь законодавчо заборонити рекламу алкогольних напоїв та пропаганду тютюнопаління в засобах масової інформації.
► Надати пропозиції щодо впровадження найкращих міжнародних стандартів у діагностиці, лікуванні та профілактиці поширених захворювань -дитячого віку на базі доказової медицини.
► Надати наукове обґрунтування впровадження ефективних стратегій профілактики та лікування захворювань органів дихання у дітей різного віку, стримання розвитку антибіотикорезистентності.
► Звернутись до МОЗ України з пропозицією щодо збільшення державного замовлення на підготовку дитячих лікарів у закладах вищої освіти МОЗ та МОН України у 2019 році до 700 осіб.
► Звернутись до МОЗ та МОН України щодо встановлення прохідного бала із результатів ЗНО з біології та хімії на спеціальність «педіатрія» на рівні 140 балів, оскільки за престижністю вона поступається спеціальності «медицина» та не може конкурувати з нею в умовах конкурсного прийому у галузі знань «Охорона здоров’я».
► Продовжувати створювати підручники та посібники за спеціальністю «педіатрія» на досвіді кращих міжнародних практик, зокрема завершити роботу над підготовкою національного підручника з педіатрії для студентів 5-го курсу (ОНМУ та НМУ).
► Розглянути стандарти педіатричної освіти на післядипломному етапі підготовки лікарів, безперервного професійного розвитку лікаря з урахуванням національних традицій та досвіду європейської системи вищої освіти та медичної допомоги.
Наступні XXІ Сідельниковські читання провести у вересні 2019 року в м. Львові з проведенням навчально-методичної наради.

☼ Резолюція має рекомендаційний характер.

Прийнято у м. Харкові 20 вересня 2018 р.
Оргкомітет конференції 


Повернутися до номеру