Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

 

Газета «Новости медицины и фармации» №13 (668), 2018

Вернуться к номеру

Резолюція науково-практичної конференції з міжнародною участю «Ендокринні та неврологічні захворювання: проблеми коморбідності» (13–14 вересня 2018 року, м. Чернівці)

Учасники науково-практичної конференції з міжнародною участю «Ендокринні та неврологічні захворювання: проблеми коморбідності» констатують, що ендокринні та неврологічні захворювання становлять одну з найважливіших проблем сучасної медицини внаслідок неухильного зростання захворюваності, негативного впливу на якість життя, ранньої інвалідизації пацієнтів. Натомість залишається низка проблемних питань, вирішення яких на сьогоднішньому переломному етапі розвитку української медицини стає нагальною проблемою як на центральному, так і на регіональному рівнях.
Оприлюднені й обговорені на конференції доповіді свідчать про те, що останнім часом особливої актуальності набуває проблема надання медичної допомоги пацієнтам із супутньою та поєднаною патологією. Ураження центральної та периферичної нервової систем є найбільш частими ускладненнями та коморбідними захворюваннями ...

Для ознакомления с полным содержанием статьи необходимо оформить подписку на журнал.Вернуться к номеру