Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

International journal of endocrinology Том 14, №7, 2018

Back to issue

Social work as demonstration of humane attitude toward a student. The right to imperfection

Authors: Яцишин Р.І.(1), Герич П.Р.(1), Дідушко О.М.(1), Чернявська І.В.(1), Роман Л.А.(2)
1 - ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», м. Івано-Франківськ, Україна
2 - ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

Categories: Endocrinology

Sections: Medical education

print version


Summary

У статті йдеться про основи соціальної роботи як професії і як самостійної навчальної дисципліни. Також розглянуто модель необмеженого вдосконалення студентів шляхом виховання та їхнє право на недосконалість.

В статье идет речь об основах социальной работы как профессии и как самостоятельной учебной дисциплины. Также рассмотрена модель неограниченного совершенствования студентов путем воспитания и их право на несовершенство.

Article deals with the bases of social work, both as profession and as independent academic discipline. The model of unlimited improvement of students through education and their right to imperfection are also considered.


Keywords

соціальна робота; виховання; обов’язки викладача

социальная работа; воспитание; обязанности преподавателя

social work; education; duties of a teacher


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Соціальна робота/соціальна педагогіка: Понятійно-термінологічний словник / Під заг. ред. І.Д. Звєрєвої. — К.: Етносфера, 1994. — 119 с.
2. Лагутін В.Д. Людина і економіка: Соціоекономіка: Навчальний посібник для вузів. — К.: Просвіта, 1996. — 336 с.
3. Циркин С.Ю. Справочник по психологии и психиатрии детского и подросткового возраста. — СПб.: Питер, 1999. — 752 с. 
4. Нейко Є.М., Скробач Н.В., Яцишин Р.І., Нейко Н.В. Морально-психологічні основи виховання студентів // Архів клінічної медицини. — 2005. — № 1. — С. 90-92.
5. Yatsyshyn R., Gerych P., Didushko O. Modern aspects of medical education in Ukraine // Міжнародний ендокринологічний журнал. — 2017. — T. 13, № 8(13) — С. 145-146. Doi: 10.22141/2224-0721.13.8.2017.119283

Similar articles

Independent Work of Students as an Indispensable Component of Specialist Training in Obstetrics and Gynecology in higher medical schools
Authors: Olshevska О.V., Astakhov V.M., Olshevskyi V.S., Zhivchenko K.A., Husiev V.M., Ptytsia T.A. - Donetsk National Medical University named after M. Horkyi, Krasnyi Lyman, Ukraine
Ukrainian journal of surgery 1-2 (28-29) 2015
Date: 2016.03.15
Categories: Surgery
Sections: Specialist manual
Поглиблене вивчення актуальності теми заняття   як спосіб підвищення мотивації студентів у навчанні
Authors: І.В. Біцька, В.М. Федорченко, В.С. Осадець, В.М. Галюк, В.А. Гриб, В.І. Гудивок, О.М. Дмитрук, Івано-Франківський національний медичний університет
Ukrainian journal of surgery 2 (17) 2012
Date: 2012.04.01
Categories: Surgery
Sections: Specialist manual
Use of interactive “Case Study” method in the training of future physicians
Authors: Чернявська І.В.(1), Скрипник Н.В.(1), Дідушко О.М.(1), Паньків І.В.(2)
1 - Івано-Франківський національний медичний університет, м. Івано-Франківськ, Україна
2 - ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

International journal of endocrinology Том 15, №1, 2019
Date: 2019.04.11
Categories: Endocrinology
Sections: Medical education
Authors: О.Б. Блавацька, к.фарм.н., доцент Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького
"News of medicine and pharmacy" 9 (415) 2012
Date: 2012.07.30

Back to issue