Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"News of medicine and pharmacy" №1 (678), 2019

Back to issue

Етичність поведінки медичного персоналу

Authors: Аким Літвак,
доцент кафедри гуманітарних та соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ при Президентові України, кандидат медичних наук

Sections: Specialist manual

print version


Summary

Останнім часом значно зріс інтерес до ролі етики як у житті суспільства, так і у професійній діяльності, управлінні та бізнесі. По-перше, це пов’язано з розумінням ролі організаційної культури в оптимізації управлінського процесу та її впливом на ефективність системи в цілому. По-друге, із ставленням до організації як соціокультурної системи, в центрі якої знаходиться людина. По-третє, етика стає фактором професійної компетентності медичного персоналу. Експерти та аналітики стверджують, що організації з високим етичним потенціалом процвітають, а з низьким рухаються до занепаду, перебувають у застої або можуть зруйнуватися, розпастися чи зовсім зникнути. Етика пов’язана з моральною культурою особистості — це характеристика результату накопиченого морального досвіду й розвитку особистості, в якій відбивається ступінь освоєння нею суспільного досвіду, це здатність послідовного використання у поведінці та стосунках з іншими людьми цінностей, норм, правил і принципів етики, готовність до постійного самовдосконалення в цьому напрямку.


For the full article you need to subscribe to the magazine.Back to issue