Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"News of medicine and pharmacy" №1 (678), 2019

Back to issue

Етичність поведінки медичного персоналу

Authors: Аким Літвак,
доцент кафедри гуманітарних та соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ при Президентові України, кандидат медичних наук

Sections: Specialist manual

print version


Summary

Останнім часом значно зріс інтерес до ролі етики як у житті суспільства, так і у професійній діяльності, управлінні та бізнесі. По-перше, це пов’язано з розумінням ролі організаційної культури в оптимізації управлінського процесу та її впливом на ефективність системи в цілому. По-друге, із ставленням до організації як соціокультурної системи, в центрі якої знаходиться людина. По-третє, етика стає фактором професійної компетентності медичного персоналу. Експерти та аналітики стверджують, що організації з високим етичним потенціалом процвітають, а з низьким рухаються до занепаду, перебувають у застої або можуть зруйнуватися, розпастися чи зовсім зникнути. Етика пов’язана з моральною культурою особистості — це характеристика результату накопиченого морального досвіду й розвитку особистості, в якій відбивається ступінь освоєння нею суспільного досвіду, це здатність послідовного використання у поведінці та стосунках з іншими людьми цінностей, норм, правил і принципів етики, готовність до постійного самовдосконалення в цьому напрямку.


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Similar articles

Управління етичним розвитком персоналу медичної організації
Authors: Літвак А.І., к.м.н., доцент кафедри філософських та соціально-політичних наук Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, м. Одеса, Україна
"News of medicine and pharmacy" 11 (623) 2017
Date: 2017.11.01
Sections: Medicine. Doctors. Society
Навчання і вдосконалення етичної поведінки медичного персоналу
Authors: Аким Літвак
доцент кафедри гуманітарних та соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ при Президентові України, к.м.н.

"News of medicine and pharmacy" №5 (690), 2019
Date: 2019.05.13
Sections: Specialist manual
Розвиток етичної думки в медицині
Authors: Аким Літвак,
доцент кафедри гуманітарних та соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ при Президентові України, к.м.н.

"News of medicine and pharmacy" №11 (698), 2019
Date: 2019.10.24
Sections: Specialist manual
Authors: Б.Г. Веденко, к.м.н., Л.Б. Веденко, Ф.В. Мельник, Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М.І. Пирогова, В.Г. Даценко, к.м.н., заслужений лікар України, А.В. Даценко, к.м.н., Вінницький обласний спеціалізований клінічний диспансер радіаційного захисту населення
"News of medicine and pharmacy" 6 (404) 2012
Date: 2012.05.08

Back to issue