Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"News of medicine and pharmacy" №1 (678), 2019

Back to issue

Вибір діуретика в сучасному контексті терапії хронічної серцевої недостатності

Authors: Лазарєв П.О., доцент
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Categories: Cardiology

print version


Summary

Неможливо уявити лікування хворого на застійну хронічну серцеву недостатність (ХСН) без застосування петльових діуретиків.
Сучасні клінічні рекомендації не підкреслюють переваги будь-яких діуретиків, але наявні дані є дуже обнадійливими й припускають позитивний вплив торасеміду на перебіг ХСН. Саме тому особливу увагу привертають найновіші дані щодо цього питання. Оскільки результати досить великого дослідження, у якому порівнювався вплив торасеміду й фуросеміду на довгострокові результати лікування й динаміку функціонального класу ХСН за класифікацією Нью-Йоркської асоціації серця (NYHA), було оприлюднено тільки в січні 2019 року, доцільно більш детально розглянути ці нові клінічні дані [1].


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Ozierański K., Balsam P., Kapłon-Cieślicka Aet alComparative Analysis of Long-Term Outcomes of Torasemide and Furosemide in Heart Failure Patients in Heart Failure Registries of the European Society of Cardiology // Cardiovasc. Drugs Ther. — 2019. — Jan 16.

2. Cosin J., Diez J.; TORIC investigators. Torasemide in chronic heart failure: results of the TORIC study // Eur. J. Heart Fail. – 2002. — 4. — 507-13.

3. TORAFIC Investigators Group. Effects of prolonged-release torasemide versus furosemide on myocardial fibrosis in hypertensive patients with chronic heart failure: a rando–mized, blinded-end point, active-controlled study // Clin. Ther. — 2011 Sep. — 33(9). — 1204-1213

4. Ballester M.R. et al. Randomized, open-label, blinded-endpoint, crossover, single-dose study to compare the pharmacodynamics of torasemide-PR 10 mg, torasemide-IR 10 mg, and furosemide-IR 40 mg, in patients with chronic heart failure // Drug Design, Development and Therapy. — 2015. — 9. — 4291-4302

5. Mareev V. et al. Diuretic therapy with effective doses of oral diuretics torasemide (Diuver) and furosemide in the treatment of patients with exacerbation of chronic heart failure (DUEL-CHF) // Heart Failure. — 2011. — 1. — 3-10.

6. Mullens W., Damman K.et al. The use of diuretics in heart failure with congestion — a position statement from the Heart Failure Association of the European Society of Cardio–logy // Eur. J. Heart Fail. — 2019 Jan. doi: 10.1002/ejhf.1369.

 

Similar articles

Торасемід: нові та відомі раніше ключові аспекти правильного застосування в терапії хронічної серцевої недостатності
Authors: Приходько В.Ю. — д.м.н., професор кафедри терапії і геріатрії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ
"News of medicine and pharmacy" 2 (526) 2015
Date: 2015.05.20
Categories: Cardiology
Sections: Specialist manual
Місце низьких доз торасеміду в лікуванні артеріальної гіпертензії
Authors: Козачок М.М., професор
Українська військово-медична академія, м. Київ, Україна

"News of medicine and pharmacy" №5 (690), 2019
Date: 2019.05.13
Categories: Cardiology
Diuretics in modern nephrology
Authors: Іванов Д.Д.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

"Kidneys" Том 8, №2, 2019
Date: 2019.05.24
Categories: Nephrology
Sections: Specialist manual
Динаміка рівня альдостерону у хворих на хронічну серцеву недостатність зі збереженою фракцією викиду під впливом лікування
Authors: Курята О.В., Кушнір Ю.С. - ДЗ «Дніпропетровська медична академія», Кафедра госпітальної терапії № 1 та профпатології
"Emergency medicine" 2 (57) 2014
Date: 2014.05.29
Categories: Medicine of emergency, Cardiology
Sections: Clinical researches

Back to issue