Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"News of medicine and pharmacy" №1 (678), 2019

Back to issue

Прогностична клініко-інструментальна класифікація ступенів тяжкості надшлуночкових екстрасистол залежно від ураження міокарда та їх диференційоване лікування на основі літературних і власних даних

Authors: Денесюк В.І., професор
Барська О.В., доцент
Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна

Categories: Cardiology

print version

Вступ

Надшлуночкові екстрасистоли (НШЕ) часто зустрічаються в кардіологічній практиці. Відомо, що НШЕ спостерігаються в 43–100 % здорових людей протягом доби та збільшуються з віком. НШЕ більше 30/год зустрічаються в 2–5 % здорових людей [6, 8, 9].

Вважають, що НШЕ є найбільш безпечними та поширеними порушеннями ритму серця, що не загрожують життю [1, 2]. Однак є і протилежні дані, що часті НШЕ можуть викликати фібриляцію передсердь (ФП), тріпотіння передсердь (ТП), серцеву недостатність (СН) [2, 6, 9].

Слід зауважити, що шлуночкові екстрасистоли (ШЕ) більш вивчені, ніж НШЕ. Добре відомі 3 прогностичні класифікації ШЕ: B. Lown et al. [16], J.T. Bigger ...


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Similar articles

Сучасні принципи комбінованого застосування антиаритмічних препаратів при резистентних порушеннях ритму серця
Authors: Денесюк В.І.
д.м.н., професор, академік АН вищої освіти України, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри внутрішньої медицини № 3
Денесюк О.В.
к.м.н., доктор філософії, доцент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна

"News of medicine and pharmacy" 5 (613) 2017
Date: 2017.05.30
Sections: Specialist manual
Authors: Кулішов С.К., Вакуленко К.Є., Третяк Н.Г., Вищий державний навчальний заклад «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава
"Emergency medicine" 1(20) 2009
Date: 2009.04.27
Categories: Family medicine/Therapy, Medicine of emergency
Authors: Косарчук В.В., к.м.н., с.н.с., полковник медичної служби; Мясников Г.В., к.м.н., начальник кардіологічної клініки ГВКГ МОУ; Голуб С.В., підполковник медичної служби; Щегель О.В., підполковник медичної служби; Софієнко С.В., начальник ВФД кардіологічної клініки ГВКГ МОУ, підполковник медичної служби; Зінюков В.В., майор медичної служби; Сєрова О.Д., підполковник медичної служби у відставці; Колосков Л.О., службовець; Дєдов А.І., службовець; Кондратюк О.С., службовець; Кошовенко В.В., прапорщик Центральний клінічний госпіталь Державної прикордонної служби України
"Internal medicine" 4(16)-2009
Date: 2010.05.09
Categories: Family medicine/Therapy, Therapy

Back to issue