Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"News of medicine and pharmacy" №1 (678), 2019

Back to issue

Бешиха: ускладнення, лікування

Authors: Трихліб В.І., д.м.н., професор
Українська військово-медична академія, м. Київ, Україна

Categories: Infectious diseases

print version

Вступ

Серед інфекційних захворювань бешиха посідає окреме місце. Це пов’язано з тим, що вона не підлягає обов’язковій реєстрації, тому судити про рівень захворюваності складно, водночас це захворювання є значно поширеним. Бешиха реєструється у вигляді спорадичних випадків. У розвинутих країнах тяжкі випадки є поширеною причиною госпіталізації, особливо серед хворих похилого віку, осіб із супутніми захворюваннями, а також за наявності факторів ускладненого пере–бігу.

Бешиха за поширеністю посідає четверте місце серед інфекційної патології й завдає значних соціально-економічних збитків. Захворюваність на бешиху в Росії в середньому становить 12–20 на 10 тис. населення, у країнах Європи — 4,3 на 10 тис ...


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Similar articles

Authors: Трихліб В.І.(1), Щур А.Б.(2), Золіна С.В.(3)
(1) — Українська військово-медична академія,м. Київ, Україна
(2) — Військово-медичний клінічний центр Центрального регіону, м. Вінниця, Україна
(3) — Гарнізонний госпіталь, м. Житомир, Україна

"Actual Infectology" Том 6, №5, 2018
Date: 2018.11.21
Categories: Infectious diseases
Sections: Medical forums
Сучасна імунотропна терапія хворих на бешиху
Authors: Ліпковська І.В., Копча Ю.В., Копча В.С. - Одеський обласний протитоксоплазмозний центр; Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського
"Actual Infectology" 3 (8) 2015
Date: 2015.12.15
Categories: Infectious diseases
Sections: Specialist manual
Authors: Трихліб В.І., Щур А.Б., Багрій Г.І.
Українська військово-медична академія, м. Київ, Україна
Військово-медичний клінічний центр
Центрального регіону, м. Вінниця, Україна

"Actual Infectology" Том 7, №2, 2019
Date: 2019.04.09
Categories: Infectious diseases
Sections: Medical forums

Back to issue