Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Симптоми і стадії розвитку хронічної ішемії головного мозку (частина 1)

Хронічна ішемія ГМ - це прогресуюче захворювання, яке супроводжується наростаючими порушеннями роботи центральної, периферичної і вегетативної нервової системи. Перші ознаки захворювання часто залишаються непоміченими, тому що не мають будь-яких гострих проявів, а виражаються в загальному нездужанні, головних болях, сонливості, неуважності, дратівливості. Зазвичай такий стан списується на перевтому або вікові зміни, однак за ним може ховатися дебют ішемії головного мозку.

Прояви хронічної ішемії мозку діляться на три стадії: початкових проявів, субкомпенсації і декомпенсації.

У 1-й стадії домінують суб'єктивні розлади у вигляді головного болю і відчуття тяжкості в голові, загальної слабкості, підвищеної стомлюваності, емоційної лабільності, запаморочення, зниження пам'яті та уваги, порушення сну. Ці явища супроводжуються хоча і легкими, але досить стійкими об'єктивними розладами у вигляді анізорефлексії (різниця симетричних сухожильних рефлексів), дискоординаторних явищ, окорухової недостатності, симптомів орального автоматизму, зниження пам'яті і астенії. На цій стадії, як правило, ще не відбувається формування виражених неврологічних синдромів (крім астенічного), і при адекватній терапії можливе зменшення вираженості або усунення як окремих симптомів, так і захворювання в цілому.

У скаргах хворих з 2-ю стадією ХІГМ частіше відзначаються порушення пам'яті, втрата працездатності, запаморочення, нестійкість при ходьбі, рідше присутні прояви астенічного симптомокомплексу. При цьому більш вираженою стає вогнищева симптоматика: пожвавлення рефлексів орального автоматизму, центральної недостатності лицьового і під'язикового нервів, координаторні і окорухові розлади, пірамідна недостатність, аміостатичний синдром, посилення мнестико-інтелектуальних порушень. На цій стадії можливо виокремити певні домінуючі неврологічні синдроми - дискоординаторний, пірамідний, аміостатичний, дисмнестичний та інші, які можуть допомогти при призначенні симптоматичного лікування. На цьому етапі вже порушується соціальна і трудова активність хворого, у деяких випадках навіть в повсякденних справах вже потрібна допомога сторонніх людей. Повністю обернути зміни, що відбулися в нервовій системі, неможливо, але можна нівелювати симптоматику і сповільнити прогресування захворювання.Similar articles

Authors: Н.К. МУРАШКО, к.м.н., доцент, Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, Київ
"News of medicine and pharmacy" 2(206) 2007
Date: 2008.07.18
Categories: Neurology
Sections: Specialist manual
Cognitive and Emotional and Personality Disorders in Patients with Hypertensive Encephalopathy. State of Cerebral Circulation in Hypertension (scientific review and personal observations)
Authors: Svyrydova N.K. - Department of Neurology and Reflexology of National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupyk, Kyiv, Ukraine
International neurological journal 1 (79) 2016
Date: 2016.04.25
Categories: Neurology
Sections: Specialist manual
Combined neuroprotection in chronic brain ischemia: goals, problems, instruments
Authors: Бурчинський С.Г.
ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ, Україна

International neurological journal Том 16, №3, 2020
Date: 2020.06.04
Categories: Neurology
Sections: Specialist manual
Authors: Літовченко Т.А., д.м.н., професор, зав. кафедрою, Завальна О.П., к.м.н., доцент, Тондій О.Л., к.м.н., доцент, Харківська медична академія післядипломної освіти, кафедра невропатології та дитячої неврології
International neurological journal 5(27) 2009
Date: 2010.07.09
Categories: Neurology