Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Симптоми і стадії розвитку хронічної ішемії головного мозку (частина 2)

При 3-й стадії хронічної ішемії головного мозку більш вираженими є об’єктивні неврологічні розлади у вигляді дискоординаторного, пірамідного, псевдобульбарного, аміостатичного, психоорганічного синдромів. Найчастіше спостерігаються пароксизмальні стани — падіння, непритомність. У стадії декомпенсації можливі порушення мозкового кровообігу у вигляді «малих» інсультів, або пролонгованого оборотного ішемічного неврологічного дефіциту, тривалість вогнищевих розладів при якому становить від 24 год до 2 тижнів. При цьому клініка дифузної недостатності кровопостачання мозку відповідає енцефалопатії середнього ступеня вираженості. Іншим проявом декомпенсації можуть бути прогресуючий «закінчений» інсульт та залишкові явища після нього. Цій стадії процесу при дифузному ураженні відповідає клінічна картина вираженої енцефалопатії. Вогнищева симптоматика нерідко поєднується з дифузними проявами мозкової недостатності. Лікування на даній стадії має скоріше підтримуючий характер, тому що більша частина пошкоджень головного мозку і втрачених внаслідок цього функцій необоротна.

Поряд із прогресуванням неврологічної симптоматики, у міру розвитку патологічного процесу в нейронах головного мозку відбувається наростання когнітивних розладів. Це стосується не тільки пам’яті та інтелекту, що порушуються в 3-й стадії до рівня деменції, але й таких нейропсихологічних синдромів, як праксис (здатність виконувати послідовні комплекси свідомих довільних рухів і здійснювати цілеспрямовані дії за виробленим індивідуальною практикою планом) і гнозис (впізнавання об’єктів (предметів, осіб) при збереженні елементарних форм чутливості, зору, слуху). Початкові, по суті, субклінічні розлади цих функцій спостерігаються вже в 1-й стадії, потім вони посилюються, видозмінюються, стають вираженими. Друга та особливо третя стадії хвороби характеризуються яскравими порушеннями вищих мозкових функцій, що різко знижує якість життя і соціальну адаптацію хворих.

Незалежно від того, в якій стадії виявляються ознаки хронічної ішемії головного мозку, важливо якомога швидше звернутися до лікаря, оскільки на ранній стадії захворювання зміни ще оборотні, а на більш пізніх можливо призупинити прогресування хвороби та поліпшити якість життя і соціальної адаптації.Similar articles

Authors: Н.В. Васильєва, В.М. Пашковський, І.І. Кричун, О.П. Іванюк, Буковинський державний медичний університет, Україна
International neurological journal 4(8) 2006
Date: 2008.04.08
Categories: Neurology
Sections: Clinical researches
Authors: Н.К. МУРАШКО, к.м.н., доцент, Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, Київ
"News of medicine and pharmacy" 2(206) 2007
Date: 2008.07.18
Categories: Neurology
Sections: Specialist manual
Cognitive and Emotional and Personality Disorders in Patients with Hypertensive Encephalopathy. State of Cerebral Circulation in Hypertension (scientific review and personal observations)
Authors: Svyrydova N.K. - Department of Neurology and Reflexology of National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupyk, Kyiv, Ukraine
International neurological journal 1 (79) 2016
Date: 2016.04.25
Categories: Neurology
Sections: Specialist manual