Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Причини розвитку соматоформних розладів

Соматоформні розлади - це група психогенних захворювань, що характеризуються фізичними патологічними симптомами, що нагадують соматичне захворювання, але при цьому не виявляється ніяких органічних проявів, які можна було б віднести до відомої в медицині хвороби, хоча часто є неспецифічні функціональні порушення.

Особливістю соматоформних розладів є те, що при обстеженні не виявляється об'єктивних причин поганого самопочуття хворого, тобто немає ніяких змін в структурі і роботі органів або систем, або ж ці зміни незначні, характерні для багатьох людей даної статево-вікової категорії і не повинні викликати скарг, які озвучує хворий. Також характерне повторне пред'явлення соматичної симптоматики одночасно з наполегливими вимогами медичних обстежень, незважаючи на повторні негативні їх результати і запевнення лікарів, що симптоми не мають соматичної природи. Якщо у хворого є будь-які соматичні захворювання, вони не пояснюють природи і ступеня вираженості симптомів або страждання чи скарг пацієнта.

Не варто думати, що такі люди є симулянтами, самі вигадують проблеми, щоб привернути до себе увагу. Насправді вони дійсно хворі і потребують кваліфікованої допомоги.

Основна причина виникнення соматоформних розладів - це реакція психіки на складності, неприємні життєві події, стреси, конфліктні ситуації.

Супутні фактори:

● спадково-конституціональні - нейрофізіологічні особливості центральної нервової системи, що характеризуються слабкістю адаптогенних систем;
● органічні - травматичні, інфекційні, токсичні, гіпоксичні й інші, що ведуть до ураження центральної нервової системи.

Поширеність даного розладу досить велика - 280 випадків на 1000 населення. Також з усіх пацієнтів, які звернулися по медичну допомогу, близько 25 % становлять хворі із соматоформними розладами. До захворювання більше схильні жінки, вік - після 25 років, але бувають і ранні дебюти в молодшому шкільному віці.Similar articles

Authors: О.С. ЧАБАН, О.О. ХАУСТОВА, Дорожня клінічна лікарня № 1, ст. Київ, психоневрологічне відділення, Український НДІ соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України, Сектор соціальних проблем пограничних станів та соматоформних розладів, м. Київ
International neurological journal 5(21) 2008
Date: 2009.02.26
Categories: Cardiology, Neurology
Sections: Clinical researches
Первинне виявлення та оцінка ефективності терапії соматоформних розладів у дітей
Authors: Гнатейко О.З., ДУ «Інститут спадкової патології НАМН України», м. Львів Личковська О.Л., Фільц О.О., Кулачковська І.Ю., Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, Богатирьова Х.В., Львівська обласна дитяча клінічна лікарня «ОХМАТДИТ»
"Child`s Health" 6 (41) 2012
Date: 2013.02.22
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual