Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

International neurological journal №1 (103), 2019

Back to issue

Conceptual basis of aid for children with disability

Authors: Мартинюк В.Ю.
ДЗ «Український медичний центр реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи Міністерства охорони здоров’я України», м. Київ, Україна

Categories: Neurology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

У статті наведені основні світові концепції допомоги дітям з обмеженням життєдіяльності: соціальної педіатрії (соціал-педіатричних центрів), послуг раннього втручання, «Крок за кроком». Наведена порівняльна характеристика концепцій. Рекомендовано створити в Україні законодавчу базу для впровадження запропонованих концепцій допомоги дітям з обмеженням життєдіяльності та їх родинам.

В статье представлены основные мировые концепции помощи детям с ограничением жизнедеятельности: социальной педиатрии (социал-педиатрических центров), услуг раннего вмешательства, «Шаг за шагом». Приведена сравнительная характеристика концепций. Рекомендуется создать в Украине законодательную базу для внедрения предложенных концепций помощи детям с ограничением жизнедеятельности и их семьям.

The article presents the main world Concepts of assistance to children with limitation of functional activity: social pediatrics (social-pediatric centers), early intervention services, step by step. A comparative description of Concepts is presented. It is proposed to create in Ukraine a legislative framework for the implementation of the proposed Concepts for the assistance to children with disabilities and their families.


Keywords

концепція; соціальна педіатрія; послуги раннього втручання; «Крок за кроком»; реабілітація; діти з обмеженням функцій

концепция; социальная педиатрия; услуги раннего вмешательства; «Шаг за шагом»; реабилитация; дети с ограничением функций

concept; social pediatrics; early intervention services; step by step; rehabilitation; children with limitation of functions


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Байерле Г. «ICP Мюнхен» як модель для створення спеціалізованого закладу у Києві // Основи соціальної педіатрії. — К.: ФОП Верес О.І., 2016. — Т. 1. — С. 167-177.

2. Bode H., Straßburg H.M., Hollmann H. et al. Sozialpädiatrie in der Praxis. — München: Urban & Fischer, 2009. — 444 p.

3. Евтушенко С.К. и соавт. Неврология раннего детского возраста. — К.: Издательский дом «Заславский», 2016. — 288 с.

4. Князевич В.М. і співавт. Питання розвитку паліативної допомоги дітям // Основи соціальної педіатрії. — К.: ФОП Верес О.І., 2016. — Т. 1. — С. 186-204.

5. Козявкін В.І. і співавт. Ретроспективний аналіз результатів лікування за системою інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації // Міжнародний неврологічний журнал. — 2018. — № 3(97). — С. 19-27.

6. Кукуруза Г.В. Психологічна модель раннього втручання: допомога сім’ям, що виховують дітей раннього віку з порушеннями розвитку: Монографія. — Х.: Планета-Принт, 2013. — 244 с.

7. Мартинюк В.Ю. Соціальна педіатрія в Україні: Концепція, завдання, перспективи // Здоров’я України. Педіатрія. — 2011. — № 1. — С. 1-4.

8. Мартинюк В.Ю. Концепція соціальної педіатрії (комп-лексної медико-соціальної реабілітації дітей з обмеженням життєдіяльності) // Основи соціальної педіатрії. — К.: ФОП Верес О.І., 2016. — Т. 1. — С. 12-30.

9. Міщук Т. Чи буде в Україні надаватися послуга «раннє втручання» // НейроNEWS. — 2011. — № 5/3. — С. 4-9.

10. Моісеєнко Р.О. і співавт. Аспекти розвитку системи медико-соціальних послуг для уразливих груп дітей раннього віку // Основи соціальної педіатрії. — К.: ФОП Верес О.І., 2016. — Т. 1. — С. 204-210.

11. Основи медико-соціальної реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи: Навчально-методичний посібник / За ред. Мартинюка В.Ю., Зінченко С.М. — К.: Інтермед, 2005. — 416 с.

12. Прус С.В. і співавт. Санаторний етап реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи // Основи соціальної педіатрії. — К.: ФОП Верес О.І., 2016. — Т. 1. — С. 178-186.

13. Ранній розвиток дітей з особливими потребами в Україні. Аналіз ситуації та подальші рекомендації / Soft Tulip, ВГО «Національна асамблея інвалідів України», БФ «Інститут раннього втручання» та ін. — К., 2014. — 37 с.

14. Раннее вмешательство в системе реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья: Аналитический обзор / Сост. Баранова Н. и соавт. — М., 2011. — 45 с.

15. Рінас К. Принципи роботи соціального педагога в соціально-педіатричному центрі для дітей з обмеженням життєдіяльності // Соціальна педіатрія та реабілітологія. — 2017. — № 11–12. — С. 59-63.

16. Служби раннього втручання в Україні: шлях до інтеграції / За наук. ред. Н.А. Бастун. — К.: ІКЦ «Леста», 2005. — 184 с.

17. фон Фосс Х. Концепція центру соціальної педіатрії «Кіндерцентр», м. Мюнхен, Вільна земля Баварія // Основи соціальної педіатрії. — К.: ФОП Верес О.І., 2016. — Т. 1. — С. 30-37.

Similar articles

Розвиток в Україні медико-соціальної допомоги дітям раннього віку з обмеженими можливостями здоров’я
Authors: Моісеєнко Р.О. - Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика МОЗ України, м. Київ
International neurological journal 3 (65) 2014
Categories: Neurology
Sections: Medical forums
До витоків зародження, становлення та розвитку дитячої неврологічної служби України1
Authors: Мартинюк В.Ю.
Головний позаштатний спеціаліст зі спеціальності «дитяча неврологія» МОЗ України, директор ДЗ «Український медичний центр реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи МОЗ України», м. Київ, Україна

International neurological journal 8 (86) 2016
Categories: Neurology
Sections: Нistory of medicine

Back to issue