Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Emergency medicine" №2(97), 2019

Back to issue

Metabolic alkalosis in a premature neonate

Authors: Танцюра Л.Д., Кисельова І.В.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
Міська дитяча клінічна лікарня № 1, м. Київ, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Specialist manual

print version


Summary

Описано випадок метаболічного алкалозу у недоношеної новонародженої дитини, яка перебувала у відділенні інтенсивної терапії з приводу основного захворювання, пов’язаного з незрілістю легень. Виявлений при плановій оцінці кислотно-лужного стану метаболічний алкалоз був хлоридрезистентним, що потребувало проведення додаткових обстежень з метою діагностики причин, які його викликали.

Представлен случай метаболического алкалоза у недоношенного ребенка, находившегося в отделении интенсивной терапии по поводу основного заболевания, связанного с незрелостью легких. Обнаруженный при плановой оценке кислотно-основного состояния метаболический алкалоз оказался хлорид-резистентным и потребовал проведения обширного дополнительного обследования с целью диагностики вызвавших его причин.

The article presents a clinical case of metabolic alkalosis in a premature newborn with lung immaturity, who was treated in the neonatal intensive care unit. The metabo-lic alkalosis was found during the planned assessment of the acid-base balance, and it turned out to be chloride-resistant one. That’s why it required an extensive additional examination of a newborn in order to diagnose causes of metabolic alkalosis.


Keywords

метаболічний алкалоз; гіперальдостеронізм; новонароджені; інтенсивна терапія; клінічний випадок

метаболический алкалоз; гиперальдостеронизм; новорожденные; интенсивная терапия; клинический случай

metabolic alkalosis; hyperaldosteronism; newborns; intensive care; clinical case report


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Pediatric Metabolic Alkalosis. https://emedicine.medscape.com/article/906819–overview.

2. Ashfaq Hasan. Handbook of Blood Gas/Acid–Base Interpretation / Ashfaq Hasan. — Second Edition. — Springer–Verlag London, 2013. — P. 687.

3. Cockerill Gillian. Essential fluid, electrolyte, and pH homeostasis / Gillian Cockerill, Stephen Reed. — Wiley–Blackwell, 2012. — P. 735. — Includes bibliographical references and index.

4. Guyton, Arthur C. Textbook of medical physiology / Arthur C. Guyton, John E. Hall. — 13th ed. — Elsevier, 2016. — P. 1046. — Includes bibliographical references and index.

5. John W. Funder, Robert M. Carey, Franco Mantero, M. Hassan Murad, Martin Reincke, Hirotaka Shibata, Michael Stowasser, William F. Young; The Management of Primary Aldosteronism: Case Detection, Diagnosis, and Treatment: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline  // The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. — 2016 May. — Vol. 101(5). — P. 1889–1916. https://doi.org/10.1210/jc.2015–4061.

6. Hyperaldosteronism: Background, Pathophysiology, Etiology. https://emedicine.medscape.com/article/920713–over–view#a3.

7. Congenital Adrenal Hyperplasia: Background, Pathophysio– logy, Etiology. https://emedicine.medscape.com/article/919218–overview.

Similar articles

Первинний гіперальдостеронізм. Механізми і наслідки патологічного впливу на організм (огляд літератури)
Authors: Шідловський В.О.(1), Шідловський О.В.(1), Кравців В.В.(2)
(1) — Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського, м. Тернопіль, Україна
(2) — Комерційне неприбуткове підприємство Львівської обласної ради «Львівський обласний клінічний лікувально-діагностичний кардіологічний центр», м. Львів, Україна

"News of medicine and pharmacy" №13 (706), 2019
Date: 2019.12.05
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
Пацієнти з порушеннями обміну калію в практиці нефролога
Authors: Таран О.І. — Кафедра нефрології та нирково-замісної терапії НМАПО імені П.Л. Шупика
"Kidneys" 1 (11) 2015
Date: 2015.06.02
Categories: Neurology
Sections: Medical education
Синдром Барттера в практиці нефролога (спостереження з практики)
Authors: Таран О.І., Ротова С.О. — Кафедра нефрології і нирковозамісної терапії, Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ; Кучма І.Л. , Калантаренко Ю.В., Кісєльова А.В., Томін К.В. — Відділення нефрології та діалізу, Олександрівська клінічна лікарня м. Києва
"Kidneys" 3 (13) 2015
Date: 2015.09.28
Categories: Family medicine/Therapy, Nephrology
Sections: Clinical researches, Specialist manual
Authors: Бондар М.В., Маліновський В.В., Овсієнко Т.В.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
Клінічна лікарня № 3, м. Київ, Україна

"Emergency medicine" №2(97), 2019
Date: 2019.04.11
Categories: Medicine of emergency
Sections: Medical forums

Back to issue