Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Emergency medicine" №2(97), 2019

Back to issue

Антимікробна активність локальних анальгетиків проти збудників ранової інфекції, пов’язаної з наданням медичної допомоги

Authors: Бабіна Ю.М., Дмитрієв Д.В., Назарчук О.А.
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Medical forums

print version

Вступ. Профілактика та лікування нозокоміальної інфекції в періопераційній медицині в усьому світі залишається актуальною проблемою. Матеріали та методи. В роботі наведено результати дослідження in vitro антибактеріальних властивостей терапевтичних доз місцевих анестетиків лідокаїну та бупівакаїну на ізолятах провідних грампозитивних і грамнегативних бактерій, що були виділені від пацієнтів з рановими інфекціями, пов’язаними з наданням медичної допомоги (Staphylococcus aureus (n = 10), Enterococcus faecalis (n = 8), Escherichia coli (n = 12), Pseudomonas aeruginosa (n = 8)). Дослідження полягало у кількісному визначенні здатності місцевих анестетиків згубно діяти на мікроорганізми протягом певного періоду часу за допомогою кількісного стандартного суспензійного методу з визначенням часу загибелі мікроорганізмів у присутності ...


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Similar articles

Carbapenems in clinical practice
Authors: Крамарьов С.О., Євтушенко В.В.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

"Actual Infectology" Том 7, №2, 2019
Date: 2019.04.08
Categories: Infectious diseases
Sections: Specialist manual
Rational antibiotic therapy of basic microbial pathogens in intensive care units
Authors: Бондар М.В., Пилипенко М.М., Кучинська І.А.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

"Emergency medicine" Том 16, №3, 2020
Date: 2020.06.08
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Мікробіологічна діагностика ранової інфекції у постраждалих з відкритими переломами кісток гомілки
Authors: В.Т. Шевченко, А.К. Рушай, В.Ю. Борисов, В.Г. Пернакова, Л.Л. Поповіченко, О.М. Піддубна - НДІ травматології та ортопедії Донецького національного медичного університету ім. М. Горького, Донецьк, Україна
"Тrauma" Том 9, №1, 2008
Date: 2011.08.31
Categories: Traumatology and orthopedics, Investigation methods
Sections: Specialist manual

Back to issue