Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Emergency medicine" №2(97), 2019

Back to issue

Пневмоперитонеальна брахіалгія при лапароскопії під спінальною анестезією: чи впливає позиціонування пацієнта на розвиток синдрому?

Authors: Бишовець С.М.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Medical forums

print version

Вступ. Сучасною тенденцією в абдомінальній хірургії стали лапароскопічні втручання. Пневмоперитонеум (ПП) — один із компонентів лапароскопії. Відомою помилкою цієї технології є розвиток пневмоперитонеальної брахіалгії (ПБ), яка в переважній більшості має правобічну локацію. Статистика проблеми: від 40 % при холецистектомії під спінальною анестезією [1] до 80–88 % при гінекологічній лапароскопії під загальним знеболюванням [2, 3]. Мета: поліпшити якість лапароскопії під спінальною анестезією шляхом зменшення прояву ПБ за рахунок переведення пацієнта в позицію Тренделенбурга при створенні ПП. Матеріали та методи. Досліджено 100 пацієнтів (57,6 ± 4,3 року; 86,7 ± 2,8  кг; I–III ASA), яким виконувалась лапароскопічна холецист-ектомія. Спінальну анестезію здійснювали на ...


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Kumar A. Laparoscopic cholecystectomy under spinal anaesthesia: a prospective study // Nepal. Med. Coll. J. — 2014. — Vol. 16(2–4). — P. 139-143.
2. Kaloo P., Armstrong S., Kaloo C., Jordan V. Interventions to reduce shoulder pain following gynaecological laparoscopic procedures // Cochrane Database Syst. Rev. — 2019 Jan.
3. Kim J.E., Kim J.Y., Lee H.S., Seok S., Kil H.K. Analgesic effect of trigger point injection and EMLA for shoulder pain in patients undergoing total laparoscopic hysterectomy: A randomized controlled study // Medicine (Baltimore). — 2019. — Vol. 98(2). — Р. e14087.
4. Kainzwaldner V. Quality of postoperative pain therapy: evaluation of an established anesthesiology acute pain service / V. Kainzwaldner, B. Rachinger-Adam, T. Mioc-Curic, T. Wöhrie, L.C. Hinske, B. Luchting, T. Ewert, S.C. Azad // Anaesthesist. — 2013. — Vol. 62(6). — P. 453-459.

Back to issue